Inicio 01.03.1996 “Pomoc dzieciom polskim na Ukrainie i Bialorusi” i “Spotkanie Polakow w Ambasadzie”, A. Buczynski…13

01.03.1996 “Pomoc dzieciom polskim na Ukrainie i Bialorusi” i “Spotkanie Polakow w Ambasadzie”, A. Buczynski…13

1996-1-9