Inicio 08.03.1996 “Wizyta pana Konsula w Domu Polskim”, A.Buczynski.14

08.03.1996 “Wizyta pana Konsula w Domu Polskim”, A.Buczynski.14

1996-1-10