Inicio Polecamy Ambasador RP w Hiszpanii Pani Marzenna Adamczyk

Ambasador RP w Hiszpanii Pani Marzenna Adamczyk

Compartir

13 października 2016 r. Pani Marzenna Adamczyk złożyła na ręce Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, Juana Sunyé Mendía, kopie listów uwierzytelniających. Ty samym oficjalnie objeła funkcję Ambasadora RP w Hiszpanii.

 

Ambasador Marzenna Adamczyk w 1980 r. ukończyła z wyróżnieniem studia iberystyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Katedrze Iberystyki, gdzie zajęła się nauczaniem historii Hiszpanii, języka hiszpańskiego, a także współorganizowaniem kongresów i sympozjów naukowych, redagowaniem serii wydawniczych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, opracowywaniem autorskich programów nauczania, redagowaniem polskich edycji dzieł literatury latynoamerykańskiej oraz artykułami naukowymi. Opracowała blisko 100 haseł z zakresu historii Hiszpanii do Wielkiej Encyklopedii PWN. Tłumaczyła także teksty źródłowe z języka hiszpańskiego na polski oraz z polskiego na hiszpański.

W latach 1999 – 2005 pracowała w Ambasadzie RP w Madrycie jako Radca ds. kultury.

Współpracowała także ze środowiskami polonijnymi, którym pomagała głównie w realizacji projektów kulturalnych i oświatowych. Za swoją działalność związaną z teatrem, jako pierwsza cudzoziemka i pierwszy dyplomata, otrzymała najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Reżyserów Teatralnych Hiszpanii.

W latach 2007-2010 pani Marzenna Adamczyk pełniła funkcję ambasadora RP w Hawanie. Podczas pobytu na Kubie zdołała doprowadzić do zorganizowania pierwszych po 1989 r. oficjalnych wizyt na szczeblu ministerialnym, między innymi ministra kultury, wiceministra gospodarki, wiceministra środowiska, a także do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Hawańskim oraz do realizacji licznych przedsięwzięć promujących Polskę i jej kulturę. Wobec poprzednio obowiązującego zamrożenia przez miejscowe władze relacji z ambasadą podejmowane działania stanowiły ważny krok w kierunku normalizacji stosunków między obydwoma krajami.

W latach 2010-2013 pani Marzenna Adamczyk sprawowała funkcję konsula generalnego w Barcelonie, gdzie zajęła się m.in. obroną praw polskich pracowników zatrudnionych w Katalonii, pomocą Polakom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym organizacją powrotów kilkuset turystów po pierwszych w tamtym czasie spektakularnych bankructwach polskich biur podróży, a także ścisłą współpracą ze środowiskami polonijnymi reprezentowanymi przez kilka organizacji i stowarzyszeń, w tym wspieraniem szkół polonijnych i projektów kulturalnych, z których np. Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich doczekał się już pięciu edycji. Zorganizowane przez konsulat generalny obchody polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej zostały przez miejscowe władze uznane za najlepsze z dotychczas zaprezentowanych. Pani Marzenna Adamczyk perfekcyjnie zna język hiszpański. Posługuje się także angielskim, portugalskim i w mniejszym stopniu rosyjskim. Z racji specjalizacji zawodowej posiada rozległą wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Ma także długoletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Życzymy Pani Ambasador sukcesów na nowym stanowisku i owocnej współpracy z Polonią Hiszpańską!

Redakcja.