Inicio BIULETYN „POLONIA» 1993-1996

BIULETYN „POLONIA» 1993-1996

biuletyn-polonia
Biuletin „Polonia» czasopismo wydawane przez małżeństwo Andrzeja i Danutę Dworskich. Celem czasopisma było zbliżenie różnych pokoleń Polonii hiszpańskiej, pokolenia powojennego i Polaków, którzy dotarli do Hiszpanii w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Od kwietnia 1993 do grudnia 1996 roku ukazało się 40 numerów „Polonii”.

Poniżej dostępne materiały są własnością intelektualną Andrzeja i Danuty Dworskich. Wszelki reprodukcje powinny być konsultowane z  właścicielami. Materiały zostały udostępnione w celach informacyjnych lub do wakorzystania do badań naukowych.

Spis Treści:

Rok 1993 ( numery)