Inicio Polecamy Expohistorica 2017 Belorado-Burgos Especial a Polonia.

Expohistorica 2017 Belorado-Burgos Especial a Polonia.

Compartir

22 kwietnia stowarzyszenie Poland First to Fight zainaugurował wystawę «Cena honoru, Polska w II wojnie światowej», rozpoczynającą Expohistoric 2017 w Belorado.
Wystawa, którą można zwiedzić do 7 maja w biurze turystycznym Belorado, Plaza Mayor nr 1, uniformy, broń, sprzęt, modele szkieletowe i kilka przedmiotów, aby dokonać pełnej trasy po tragicznej historii kraju podczas tamtych lat.
Po inauguracji, w której wzięli udział członkowie korporacji komunalnej, dwaj członkowie Poland First to Fight wygłosili wykład w sali oficjalnej Urzędu Miasta Belorado.

22 de abril Poland First to Fight inauguró la exposición «El Precio del Honor, Polonia en la Segunda Guerra Mundial» dando inicio a la Expohistórica 2017 en Belorado.
La exposición, que podrá visitarse hasta el dia 7 de mayo en la oficina de turismo de Belorado, Plaza Mayor nº 1, muestra paneles divulgativos, uniformes, armas, equipos, maquetas y otros objetos para hacer un completo recorrido a lo largo de la trágica historia del país durante aquellos años.
Tras la inauguración, a la que acudieron miembros de la corporación municipal, dos miembros de Poland First to Fight impartieron la conferencia divulgativa del mismo título en el Ayuntamiento.

22 april Poland First to Fight inaugurated  the exhibition «The Price of Honor, Poland in World War II», starting the Expohistoric 2017 in Belorado.
The exhibition, that can be visited until May 7 in the tourist office of Belorado, Plaza Mayor nº 1, displays divulgative panels, uniforms, weapons, equipment, scale models and several objects to make a complete tour throughout the tragic history of the country during those years.
After the inauguration, which was attended by members of the municipal corporation, two members of Poland First to Fight gave a lecture of the same title at City Hall.

Alberto.