Inicio Dyskobol II POLONIJNY RAJD PIESZYim. JANA PAWŁA II

II POLONIJNY RAJD PIESZYim. JANA PAWŁA II

Compartir

 

 

KAPELANIA  POLSKA  W  HISZPANII

POLONIJNE  STOWARZYSZENIE  KRZEWIENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  SPORTU  I  TURYSTYKI 

W  HISZPANII  „DYSKOBOL”

-KLUB  TURYSTYKI  PIESZEJ

 

ZAPRASZAJĄ  NA

 

2,   POLONIJNY    RAJD    PIESZY   im.   JANA    PAWŁA  II

 

Dnia 14 .X.2001 roku odbył sie Pierwszy  Dzień Papieski z inicjatywy Dzieła Tysiąclecia, każdorazowo jest  obchodzony w niedzielę poprzedzającą dzień Wyboru na Papieża czyli 16 pażdziernika.

1 maja 2011 Papież Benedykt XVI ogłaszając Błogosławionego Sługę Bożego Jana Pawła II Papieża, wyznaczył na liturgiczne wspomnienie 22 pażdziernika każdego roku.

 

                                             CZYNNY  WYPOCZYNEK  WG.  JANA  PAWŁA  II

                    

                     Jan Paweł II w taki sposób wyjaśnia potrzebę odpoczywania: «Chodzi o to, by odpoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie. Ale to jeszcze nie wszystko, co można opowiedzieć o odpoczynku. Trzeba, ażeby został on wypełniony nową treścią, jaka wyraża się w symbolu «Maria»; «Maria» oznacza spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza otwarcie wewnętrznego wzroku duszy na Jego obecność w świecie, otwarcie wewnętrznego słuchu na Słowa Jego Prawdy»

 

R E G U L A M I N

 

 

I . CEL IMPREZY:

  • Uczczenie 35 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża
  • Dziękczynienie za Pontyfikat  PAPIEŻA  JANA  PAWŁA  II
  • Popularyzacja turystyki pieszej jako zdrowej i najtańszej formy czynnego wypoczynku

 

II. PROGRAM  RAJDU:

Spotkanie wszystkich chętnych pragnących uczestniczyć w rajdzie odbędzie się  dnia 27. październik 2013 rok /niedziela/  na parkingu samochodowym Parku Los Cerros w Alcala de Henares w godzinach:

                                                                 –  godz. 10.00. dla turystów zaawansowanych – dystans 10,5 km.

          –  godz. 12.00. dla mniej zaawansowanych – dystans 5, 5 km.

Dojazd do Parku Natury Los Cerros w Alcala de Henares  / drogą  M-300 kierunek  Loeches,  za mostem na rzece Henares objazd na pierwszym roondzie / za około 50 m./  naprzeciw cmentarza  Jardin i zjazd w prawo na parking/

 

III.  PREZENTACJA  TRAS  RAJDU :

Rajd zostanie zorganizowany w przepięknym krajobrazowo Parku Natury Los Cerros w Alcala de Henares. Uczestnicy rajdu będą mogli wybrać trasę dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości fizycznych.

Miejsce spotkania uczestników – parking samochodowy, następnie przejście na trasy rajdu:

1. szlak czerwony – płaski, dystans ok. 2 km. czas przejścia ok. 30 min.

2. szlak zielony – bardziej wymagający /podejścia i zejścia/, dystans  5,5 km. czas ok. 2 godz.

3. szlak specjalny dla rodzin z dziećmi – spacer na wzgórze widokowe

4. połączone trasy niebieski z żółtym dla zaawansowanych, dystans 10 km. i czas przejścia około 4 godz.

Ostatni etap rajdu to spotkanie wszystkich grup rajdowych obok domku tzw. AULA  około godz. 14.00 i zakończenie rajdu z poczęstunkiem „kremówką” Papieską. W każdej grupie rajdowej będą opiekunowie – przewodnicy. Wyznaczone trasy rajdu posiadają nawierzchnię piaszczysto – trawiasto- kamienistą.

 

IV. UCZESTNICTWO:

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni którzy zgłoszą się w miejscu zbiórki tj. parking Los Cerros w dniu 27. 10. 2013 roku /niedziela/ w wybranych dla siebie godzinach. Osoby wyruszające w trasy rajdowe powinni posiadać strój i obuwie sportowe oraz wodę do picia.

Mile będą widziani wszyscy  którzy preferują chodzenie z kijkami sposobem Nordic Walking – kijki do wypożyczenia u organizatora / osiem par/.

 

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Trasy rajdowe są oznakowane i znane przewodnikom.
  • Rajd zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne
  • Rajd pieszy będzie się odbywał na własną odpowiedzialność uczestników.
  • Organizatorzy zapewniają tzw. pierwszą pomoc przedmedyczną.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

                       INFORMACJE – KIEROWNIK RAJDU:        MAREK, TEL.     628 784 321

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RAJDU  ŻYCZYMY  WSPANIAŁYCH 

PRZEŻYĆ  DUCHOWYCH  

ORAZ   UDANEGO  CZYNNEGO  WYPOCZYNKU  NA  ŚWIEŻYM  POWIETRZU

 

 

RAJDOWY   KONKURS   FOTOGRAFICZNY

 

Organizatorzy zachęcają  do  zabrania  aparatów  fotograficznych  i  robienia  zdjęć  podczas  rajdu.  Każda  osoba  będzie  mogła  przesłać  na

 e-mail:   tgdyskobol@ gmail.com  

po  dwa zdjęcia  z  rajdu  które 

zostaną  zamieszczone  na  stronie  www. dyskobol.eu 

a  najciekawsze fotki  będą  nagrodzone.

 

 

              UWAGA  TO  WAŻNE

 

NA  TRASACH  RAJDOWYCH  W  PARKU  NATURY  LOS  CERROS  NIE  MOŻNA  ROZNIECAĆ  OGNIA  JAK RÓWNIEŻ  ZABRONIONE  JEST  PALENIE   TYTONIU 

                                                                                                                                                                      ORGANIZATORZY

 

Tekst piesni kościelnej którą proponujemy do zaśpiewania na zakończenie rajdu:     BARKA

 

1.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.                                                                                   Ref.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
2.                                                                                                                      Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Jestem ubogim człowiekiem,                                                                             Swoją barkę pozostawiam na brzegu
Moim skarbem są ręce gotowe                                                                          Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

3.
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

 4.
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.