Inicio Polecamy INAGURACJA X KONKURSU BYĆ POLAKIEM

INAGURACJA X KONKURSU BYĆ POLAKIEM

Compartir

Dnia 20 października 2018r w salonach Ambasady RP w Madrycie odbyła się inauguracja X edycji konkursu BYĆ POLAKIEM. Konkurs jest jednym z działań jakie prowadzi Fundacja ŚWIAT NA TAK, której przewodniczącą jest Poseł na sejm RP, pani Joanna Fabisiak.

Pani poseł przybyła do Madrytu z reprezentantami Komisji konkursu, którzy przyjechali z różnych krajów Europy, takich jak Francja, Anglia, Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja i Polska. Członkowie jej komisji z roku na rok wybierają najlepsze prace dzieci szkół polonijnych z całego świata. W ubiegłym roku konkurs rozszerzony został również w kategorii nauczycieli polonijnych, aby w ten sposób nadać większej wartości ich pracy, wkładu serca i poświęcenia w procesie nauczania polskich dzieci na obczyźnie.

Do salonów Ambasady przybyło ponad 100 osób związanych z edukacją polonijną. Gościł na niej również prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pan Dariusz Piotr Bonisławski, który wygłosił kilka słów okolicznościowych oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska, pani Katarzyna Czyżycka. Pani Ambasador Marzenna Adamczyk z wielką serdecznością powitała wszystkich zebranych tego wieczoru gości i zapytała wprost, co to znaczy „być Polakiem”, ponieważ ona sama długo zastanawiała się nad znaczeniem tych słów i podzieliła się ze wszystkimi swoją refleksją: „Jestem bardzo ciekawa, jak uczniowie polonijni odnoszą się do tych słów i co one dla nich oznaczają?”

Na to pytanie i na kilka innych kwestii związanych z konkursem, starało się odpowiedzieć kilku honorowych członków Komisji konkursu którymi byli:

Pani Aleksandra Podhorodecka – Prezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, uhonorowanej w 2013 roku przez Królową Elżbietę II odznaczeniem Order Of The British Empire (MBE) za swoją działalność na rzecz edukacji.

Pan Roman Śmigielski – działacz niepodległościowy, polityk, urzędnik państwowy, tłumacz, dziennikarz i duński działacz polonijny.

Pani Jagoda Kaczorowska – jest córką ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Urodziła się w Londynie, gdzie mieszka i aktywnie działa tam do dziś.

Pani Halina Koblenzer – koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego w Niemczech.

Pan Kamil Jonczyński – podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji.

 

Poseł na Sejm, pani Joanna Fabisiak, podziękowała wszystkim polonijnym nauczycielom, za wielki wkład pracy jakim jest nauczanie dzieci poza granicami Polski, ponieważ dzień 20 października ogłoszony został dniem dwujęzyczności.

Obdarowała również drobnymi upominkami wszystkich przybyłych tego dnia pedagogów.

Dla uczczenia pamięci 100 rocznicy Niepodległości Polski oraz Dnia Edukacji Narodowej, program artystyczny przygotowały uczniowie z Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie oraz Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej z Mostolesu. Dzieci tak ujęły swoją naturalnością interpretacji wierszy czy piosenek, że wzruszyły nie jedno serce pedagoga, a i łezka wzruszenia zakręciła się w oku widowni, kiedy uczennica liceum, Angelica Ozga, odczytała list z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli polonijnych.

Całość imprezy prowadziła Dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie pani Katarzyna Ostrówka.