Inicio “Polonia Médica”

“Polonia Médica”

Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Personelu Sanitarnego w Hiszpanii “Polonia Médica”
Asociación de Médicos Polacos y Personal Sanitario Polaco en España “Polonia Médica”
c/ Las Norias, 1-2B
30009 Murcia
Tel./fax: +34 968 641 211
Prezes: Jorge Matias  Zieleniewski Radziejowski
E-mail: poloniamedica@ono.com