Inicio POLSKIE POWITANIE WIOSNY

POLSKIE POWITANIE WIOSNY

STOWARZYSZENIE  POLAKÓW  W  HISZPANII  „ ORZEŁ  BIAŁY „

POLONIJNE  STOWARZYSZENIE  KRZEWIENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  SPORTU  I TURYSTYKI 

W  HISZPANII  „ DYSKOBOL „

         w niedzielę  7  kwietnia 2013 roku, rozpoczęcie o godz. 12 .00.

   Miejsce: tereny rekreacyjne nad rzeką Henares w Alcala de Henares.

powitanie wiosny                                                         

                  Program imprezy:

Blok lekkoatletyczny oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowany przez Klub „Dyskobol”:

Przypominamy wszystkim rodzicom o zabraniu dla dzieci  obuwia sportowego!

 

Organizator „Orzeł Biały” przewiduje  konkurs z nagrodą na najciekawszą marzannę! Prosimy o przygotowanie i przywiezienie własnej kukły. Po konkursie odbędzie się uroczyste „topienie marzanny” w rzece Henares.

W programie przewidziany jest także pokaz walk zapaśniczych, który zaprezentuje Polski Klub  zapaśniczy       LUCHA z  Mostolesu.

                                                                    Telefony kontaktowe:

Stowarzyszenie „Orzeł Biały”: Aneta 620 809 855,     Stowarzyszenie „Dyskobol”   Joanna 628 042 186,