Inicio Aktualności Przegląd inscenizacji szkół polonijnych TEATRALIA.

Przegląd inscenizacji szkół polonijnych TEATRALIA.

Compartir

Dnia  29  listopada 2014 w  Polskiej  Szkole  Forum  im. Marii  Konopnickiej w  Mostolesie  już  po  raz  czwarty  odbył  się przegląd  inscenizacji  szkolnych TEATRALIA.

SAMSUNG CSC

Teatr jest to jedna z najbardziej skutecznych dróg edukacyjnych. Teatr pozwala zrozumieć wiele procesów życiowych, ciągłe zmiany, nowe doświadczenia, które uczą uczniów wiary we własne możliwości. Występowanie na scenie, udział w spektaklu jest swoistego rodzaju próbą wyrażania wrażliwości za pomocą środków artystycznych, zmagania się z tremą, własnymi słabościami czy stresem. Uczniowie nabierają  nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną i  odczuwają  potrzebę udziału w spektaklach w miarę możliwości.

Na scenie obecne były wszystkie szkoły polonijne z okręgu madryckiego jak również reprezentanci Stowarzyszeń Polonijnych Asociacion Forum, Klub Wawel, Polonika, Orzeł Bialy jak również Szkolny Punkt Konsultaczjny Przy Ambasadzie RP w Madrycie.

Ambitnie przygotowany tematyka sześciu wspaniałych przedstawień znalazła uznanie wśród pełnej sali publiczności;

„O szewczyku i pięknej starościance»  Szkolny Punkt Konsultaczjny Przy Ambasadzie RP w Madrycie

„Inspiracje z Panem Tadeuszem» Polonica z Alcala de Henares

„Legenda o Morskim Oku» Polska Szkoła Forum w Mostolesie

„Cudze Chwalicie…..» Sobotnia Szkoła Polska im. Czesława Miłosza z Alcala de Henares

„Barykada wolności. Powstanie Warszawskie» Polska Szkoła Forum w Madrycie

„Autostopem przez Polskę» Polska Szkoła im Jana Długosza Vicalvaro-Madryt

W przerwach spektakli zadbali o konkursy i zabawy za które każdy dostawał wspaniałe nagrody.

Organizatorom TEATRALI  gratulujemy wspaniałego konkursu i atmosfery pomiędzy widownią.