Inicio wiadomosci Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.

Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.

Compartir

W zapisach nowego rządowego Planu Współpracy z Polonią i Polakami na 2013 rok, zakładającego zmianę dotychczasowej koncepcji współpracy z Polonią i Polakami za granicą, czytamy m.in.:

Cieszymy się, gdy Polacy i osoby polskiego pochodzenia chcą utrzymywać więzi z Polską, ale jest to sprawa ich indywidualnych przekonań i potrzeb. Z punktu widzenia Polski ważne jest jednak, aby te postawy skutkowały zaangażowaniem w sprawy istotne dla naszego kraju.

Za cel strategiczny polityki polonijnej uznajemy więc pozyskiwanie skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu oraz korzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji Polski i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku w Europie i świecie.

 Wsparcie ze strony rodaków zza granicy spowoduje, że wspólne działania będą skuteczniejsze, z korzyścią zarówno dla Polski, polskiego podatnika, jak i dla Polonii oraz Polaków za granicą. To nowe podejście do współpracy z Polonią i Polakami za granicą, czyniące ich pełnoprawnym podmiotem korzystnego współdziałania, przyczyni się do skuteczniejszej promocji Polski.

 W „nowym otwarciu» zasadna jest nie tylko potrzeba odwołania się do potencjału tradycyjnych organizacji polonijnych, które były i pozostają niezawodnym sojusznikiem Polski, lecz również do znacznie liczniejszej Polonii niezrzeszonej, często nieznającej już języka polskiego. Ta Polonia znakomicie wrosła w otaczające ją społeczności.  Nierzadko osiągnęła wysoki status, cieszy się wiarygodnością, ale jednocześnie nie zapomina o ojczyźnie przodków i ma ambicję uczynienia dla Polski czegoś pożytecznego.

 Globalna rewolucja w komunikowaniu stwarza narodowym diasporom nienotowane dotąd możliwości. Polonia może aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu Polski, z pełną zwrotnością tej relacji. Oddalenie przestaje przeszkadzać. Możliwa staje się natychmiastowa realizacja wspólnych przedsięwzięć, mobilizacja w imię wspólnych celów i zamierzeń, aktywizacja i zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek odrodzonego państwa.

 Nowy wymiar zyskuje dostęp do zasobów kultury narodowej i jej upowszechniania, a więc i podtrzymywania korzeni polskości. Ogromnego znaczenia nabiera włączanie do działania osób niezrzeszonych lub nieznających języka polskiego, które cieszą się autorytetem w lokalnych środowiskach,

 Podejmowane działania mają służyć tworzeniu więzi na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego poprzez sprzyjanie kontaktom między Polakami i osobami polskiego pochodzenia za granicą i w Polsce.

 Ważnym nowym elementem będzie gromadzenie z udziałem – właściwych instytucji i organizacji – wokół Polonii i Polaków za granicą także miejscowych osobistości nie mających etnicznego związku z polskością, a uznających wkład Polski w rozwój europejskiej i światowej cywilizacji i kultury.

Całość dostępna na stronie MSZ:

http://www.msz.gov.pl/resource/7dc8cbce-9364-4a96-8c38-f56e71796c2d:JCR

W oparciu o niniejszy Program Współpracy… 11 października 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.»

Szczegóły konkursu wraz z możliwością pobrania wymaganej dokumentacji znajdują się na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica_w_2013_r__