Inicio Sparta Alcala

Sparta Alcala

Asociación de Polacos en España Cultural y Deportiva SPARTA ALCALÁ,  

con el nombre de Juan Pablo II.

Założycielami organizacji są:

D/  Jarosław Jerzy Zawadzki Lewandowski

Dª/ Danuta Maria Bajinska

D/  Łukasz Waldemar Janicki

Założyciele ustalają jako adres stowarzyszenia:

C/ Dulcinea 7-4-A, 28805 ALCALÁ DE HENARES

Tel. 91 883 68 60, 661 20 20 47

e-mail: acdsparta@gmail.com

prezes: jzawadzki33@yahoo.es

web:    www.spartacd.blogspot.com

Zakładane cele organizacji:

–  Promować polską kulturę i zwyczaje

– Integracja polskiej ludności w Regionie Madryckim w życiu społecznym poprzez działania kulturalne i sportowe.

Działalność:

Aby zrealizować te cele, podejmiemy następujące działania:

Spotkania, wystawy, konferencje, warsztaty, dyskusje, zawody sportowe, wycieczki.

Tak, jak wszystkie te działania, odpowiednie do celów określonych i które są zgodne

z prawem.

Ponieważ bazą wstępną naszej działalności jest założona przeze mnie sekcja dorosłych piłki halowej w 2009 roku i która na dzień dzisiejszy skupia ok. 25 sportowców, nasze pierwsze kroki działalności będą oparte w przyszłym 2013 roku na bazie już sprawdzonych imprez i kontynuacja odniesionych sukcesów:

a/  III Turniej Noworoczny (z udziałem 2-3 zespołów)

b/  IV Turniej Alcalá Integra (wcześniej PP Integra, z udziałem 6 zespołów)

c/  V Turniej Rodziców Polskich Szkół i Stowarzyszeń

( przewidujemy udział 4 zespołów)

d/  IV Turniej z okazji Święta Niepodległości Polski

Poza tymi imprezami, którymi jesteśmy organizatorami przewidujemy kontynuacje  udziału w imprezach jako zaproszona organizacja jak w turniejach z okazji Święta Narodowego Ukrainy czy Rumunii.

W celu dalszej integracji w społeczeństwie, w którym żyjemy będziemy kontynuować naszą współprace ze stowarzyszeniami innych narodowości w Alcalá, hiszpańskimi, ukraińskimi, rumuńskimi, bułgarskimi i kolumbijskimi.

Z wielkim szacunkiem,

Jarosław Zawadzki

Prezes Sparta Alcalá