Inicio wiadomosci Spotkanie hiszpańskiej Polonii

Spotkanie hiszpańskiej Polonii

Compartir

Na corocznym spotkaniu dla przedstawicieli środowisk polonijnych Ambasada gościła prezesów i wiceprezesów organizacji polonijnych działających w Hiszpanii, dyrektorów szkół polonijnych oraz osoby niezrzeszone, którym również zawdzięczamy budowanie dobrego wizerunku Polski w Hiszpanii.

IMG_4611

Celem spotkania w dn. 27 lutego było podzielenie się z rodakami mieszkającymi w Hiszpanii informacjami o planach polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Hiszpanii na 2013 rok oraz o zamierzeniach i oczekiwaniach organizacji polonijnych.

Chargée d’affaires a.i. RP w Hiszpanii w ogólnym zarysie omówiła założenia polskiej polityki zagranicznej na 2013 r., z większym akcentem na relacje polsko-hiszpańskie oraz na współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, a także o koncepcji tzw. konsultacyjnych rad polonijnych przy polskich placówkach zagranicznych.

Pani Marzenna Adamczyk, Konsul Generalna RP w Barcelonie opowiedziała o najciekawszych wydarzeniach realizowanych przez KG oraz o nowych tendencjach w przedsiębiorczości Polaków mieszkających w Katalonii, natomiast Pan Konsul Krzysztof Czaplicki, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady, skoncentrował się na wywołującej duże zainteresowanie wśród Polonii kwestii finansowania projektów polonijnych.

Przedstawiciele hiszpańskiej Polonii podzielili się swoimi opiniami nt głównych wyzwań w ich działalności w bieżącym roku oraz możliwości umacniania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Hiszpanii.

http://www.madryt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/spotkanie_hiszpanskiej_polonii