Inicio Aktualności Święto Niepodległości Polski w Hiszpanii

Święto Niepodległości Polski w Hiszpanii

Compartir

Jak co roku hiszpańska Polonia aktywnie celebrowała Święto Niepodległości Polski, które przypada oczywiście 11 listopada. Rocznice takie jak ta integrują polskie środowiska na obczyźnie. Są okazją do towarzyskich spotkań. Polska diaspora starzeje się, a nowe pokolenie polonusów, najczęściej już tu urodzonych, może z takich spotkań wynieść choć odrobinę wiedzy o historii Polski.

Zrzut ekranu 2015-11-15 o 20.10.25

Z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Ambasadzie RP w Madrycie odbyło się uroczyste przyjęcie, które poprzedziła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Na zaproszenie Ambasadora RP Tomasza Arabskiego  przybyli liczni przedstawicieli środowisk polonijnych z Hiszpanii. Podczas obchodów miała miejsce uroczystość dekoracji osób, którym przyznano odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w promowaniu Polski i działalność polonijną, działalność artystyczną i kulturalną .

Na wniosek Pana Ambasadora RP Tomasza Arabskiego:

Minister Edukacji Narodowej nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:

  • Pani Łucji Bachulskiej nauczycielce i wieloletniej dyrektorce Sobotniej Szkoły Polskiej im Czesława Miłosza w Alcalá de Henares działającej przy Stowarzyszeniu „Orzeł Biały;
  • Pani Agacie Drobnik nauczycielce pracującej przez szereg lat w szkołach Stowarzyszenia „Forum” i obecnie nauczycielce Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Madrycie;
  • Pani Beacie Grzech wieloletniej nauczycielce pracującej w szkołach Stowarzyszenia „Forum” dyrektorce Szkoły Forum w Móstoles.

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Odznaki Honorowe «BENE MERITO» za zasługi w umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej:

  • Panu Grzegorzowi Bąkowi – wicedyrektorowi Wydziału Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Generalnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie;
  • Pani Ewie Kochan – wieloletniej działaczce Stowarzyszenia „Forum” pełnomocnikowi ds. edukacji stowarzyszenia;
  • Panu Mirosławowi Małkowi  prezesowi jak również jednemu  z założycieli Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Orzeł Biały”;
  • Pani Agnieszce Matyjaszczyk Grenda – wieloletniemu wykładowcy języka polskiego i literatury polskiej Wydziału Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Generalnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” – przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego:

Pani Żywile Pietrzak – aktorce, reżyserce, dyrektorowi teatru i pedagogowi od wielu lat działającej i pracującej w Hiszpanii.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku PLONICA z Alcala de Henares  zorganizowało Festiwal Piosenki Patriotycznej w którym mieliśmy okazje usłyszeć wiele pieśni patriotycznych wykonanych przez wszystkie grupy wiekowe uczęszczające do sobotniej szkoły, jak również przez członków Stowarzyszenia Poland First to Fight. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycił Pan Konsul RP Krzysztof Czaplicki wraz y małżonką.

W niedziele wszystkie kapelanie polskie pamiętały o tej uroczystości odprawiając uroczyste Msze Święte, a szczególnie Kapelania Polska w Madrycie i Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii Nasz Dom i Dom Polski w Getafe po mszy zaprosili wszystkich na uroczysty poczęstunek podczas którego zatańczył zespół ludowy przy tym stowarzyszeniu.

Jakież to miłe, gdy uroczystości kończą się przy wspólnym stole. Wspólne spotkania to okazja do wspomnień wymiany poglądów jak również do jednoczenia się i umacniania naszej polskiej tradycji.