Inicio Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie

spk

Dyrekcja: mgr Małgorzata Malaśnicka
Adres SPK:
I.E.S. Arturo Soria
calle Somontín, 59, 28033 Madryt Metro: Manoteras (linia 4) Tel. + 34 608 637 335
Strona internetowa www.madryt.orpeg.pl www.facebook.com/pages/Szkolny-Punkt-Konsultacyjny-przy-Ambasadzie-RP-w-Madrycie/454941507916593

E-mail: madryt@orpeg.pl

Szkoła jest publiczną placówką oświatową podlegającą polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich przebywających w Hiszpanii czasowo lub na stałe. Prowadzimy nauczanie uzupełniające w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (historia, wiedza o społeczeństwie i geografia Polski) na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Do klasy I SP przyjmujemy uczniów w wieku sześciu i siedmiu lat.

Nauka w szkole jest bezpłatna, a lekcje prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują polskie świadectwa MEN.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu w I.E.S. Arturo Soria, w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne. Uczniowie mają dostęp do auli teatralnej oraz boiska szkolnego, korzystają także z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej.

W szkole podejmujemy działania oraz inicjatywy mające na celu wzmacnianie i rozwijanie poczucie dumy uczniów ze swych polskich i europejskich korzeni. Szkoła jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć, np. międzyszkolnych konkursów recytatorskich (Miłosz, Tuwim, Baczyński, itp.), projektów edukacyjnych jak “Młoda Polonia hiszpańska w hołdzie Januszowi Korczakowi”, Młoda Polonia hiszpańska w hołdzie Kolumbom”, warsztatów teatralnych, spektakli, wystaw, konkursów wiedzy o Polsce, spotkań z ciekawymi Polakami, itp.

Uczniowie SPK biorą też czynny udział w polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak Teatralia, przeglądy czytelnicze, konkursy recytatorskie, festiwal piosenki polskiej, powitanie wiosny itp. Zdobywają medale i puchary w polonijnych igrzyskach sportowych, turniejach piłki halowej.

Mamy również na względzie wspomaganie dzieci przyjeżdżających do Hiszpanii w odnalezieniu się w nowych realiach oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości oraz dumy ze swych polskich korzeni, staramy się również integrować uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z polskimi oraz polonijnymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi, Ambasadą RP w Hiszpanii, Instytutem Polskim w Madrycie oraz polskimi szkołami.

W szkole działa aktywnie Rada Rodziców.

SPK działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59 i 94) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648).