Inicio Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie

spk

Dyrekcja: mgr Małgorzata Malaśnicka
Adres SPK:
I.E.S. Arturo Soria
calle Somontín, 59, 28033 Madryt Metro: Manoteras (linia 4) Tel. + 34 608 637 335
Strona internetowa www.madryt.orpeg.pl www.facebook.com/pages/Szkolny-Punkt-Konsultacyjny-przy-Ambasadzie-RP-w-Madrycie/454941507916593

E-mail: madryt@orpeg.pl

Nasza Szkoła jest publiczną polską placówką oświatową w Hiszpanii; podlega polskimu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.
Nauka w SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, polskich obyczajów i kultury. Placówka prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
Szkoła wydaje polskie świadectwa. Nauka jest bezpłatna, a lekcje odbywają się w piątki po południu.
Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich przebywających czasowo w Hiszpanii oraz dzieci obywateli polskich mieszkających tu na stałe. Do klasy I SP przyjmowane są dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat.
Placówka gwarantuje zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczanego przedmiotu. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwa szkolne.

Zajęcia odbywają się w przestronnych salach lekcyjnych w I.E.S. Arturo Soria, wyposażonych w tablice interaktywne. Uczniowie mają dostęp do auli teatralnej oraz boiska szkolnego.
Do dyspozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców jest bogaty księgozbiór biblioteczny SPK (lektury, czasopisma, podręczniki oraz materiały edukacyjne.
W szkole podejmuje się działania sprzyjające motywacji uczniów do nauki
w języku polskim oraz inicjatywy mające na celu wzmacnianie i rozwijanie poczucie dumy uczniów ze swych polskich i europejskich korzeni. Szkoła jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć, np. międzyszkolnych konkursów recytatorskich (Miiłosz, Tuwim, Baczyński, itp.), projektów edukacyjnychi, jak “Młoda Polonia hiszpańska w hołdzie Januszowi Korczakowi”, Młoda Polonia hiszpańska w hołdzie Kolumbom”, warsztatów teatralnych, spektakli, wystaw, konkursów wiedzy o Polsce, spotkań z ciekawymi Polakami, wieczorów czytelniczych, itp.,
Uczniowie SPK biorą też czynny udział w polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak Teatralia, konkursy czytania w jęz. polskim, konkursy recytatorskie, powitanie wiosny, topienie Marzanny, itp. Zdobywają medale i puchary w polonijnych igrzyskach sportowych, zawodach pływackich, biegach oraz imprezach o charakterze integracyjnym.
Szkoła ma również na względzie wspomaganie dzieci przyjeżdżających do Hiszpanii w odnalezieniu się w nowych realiach oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości oraz dumy ze swych polskich korzeni.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie stara się integrować uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z polskimi oraz polonijnymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi, Ambasadą RP w Hiszpanii, Instytutem Polskim w Madrycie oraz polskimi szkołami.
W szkole działa prężnie Rada Rodziców.
SPK działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z późn. zm.).