Inicio Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie

spk

Dyrekcja: mgr Małgorzata Malaśnicka
Adres SPK:
I.E.S. Arturo Soria
calle Somontín, 59, 28033 Madryt Metro: Manoteras (linia 4) Tel. + 34 608 637 335
Strona internetowa www.madryt.orpeg.pl www.facebook.com/pages/Szkolny-Punkt-Konsultacyjny-przy-Ambasadzie-RP-w-Madrycie/454941507916593

E-mail: madryt@orpeg.pl

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie jest państwową szkołą realizującą program uzupełniający w zakresie przedmiotów ojczystych: język polski oraz wiedza o Polsce (historia i geografia Polski), na poziomie szkoły podstawowej (klasy1- 8 SP) oraz liceum.
Placówka podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.
Nauka w szkole jest bezpłatna, finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lekcje prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują polskie świadectwa MEN.
Lekcje odbywają się w dwa piątki po południu, w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne. Uczniowie mają dostęp do auli teatralnej oraz boiska szkolnego, korzystają także z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki.
Szkoła podejmuje działania sprzyjające motywacji uczniów do nauki języka polskiego oraz inicjatywy mające na celu wzmacnianie i rozwijanie poczucie dumy uczniów ze swych polskich korzeni. Organizuje wiele ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń, np. międzyszkolne konkursy wiedzy o Polsce, konkursy ortograficzne, wyjścia na wystawy, spotkania z ciekawymi Polakami, Narodowe Czytanie, itp. Uczniowie uczestniczą w polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak teatralia, przeglądy czytelnicze, konkursy recytatorskie, festiwal piosenki polskiej, powitanie wiosny itp.,  zdobywają medale i puchary w polonijnych igrzyskach sportowych, turniejach piłki halowej.
Szkoła ma również na względzie wspomaganie dzieci przyjeżdżających do Hiszpanii w odnalezieniu się w nowych realiach, stara się także integrować uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z polskimi i polonijnymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, Ambasadą RP w Hiszpanii, Instytutem Polskim w Madrycie oraz szkołami polonijnymi.
W Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Madrycie działa aktywnie Rada Rodziców.
Placówka działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652).

Mamy również na względzie wspomaganie dzieci przyjeżdżających do Hiszpanii w odnalezieniu się w nowych realiach oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości oraz dumy ze swych polskich korzeni, staramy się również integrować uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z polskimi oraz polonijnymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi, Ambasadą RP w Hiszpanii, Instytutem Polskim w Madrycie oraz polskimi szkołami.

W szkole działa aktywnie Rada Rodziców.

SPK działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59 i 94) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648).