Inicio Szkoły Polskie

Szkoły Polskie

Szkoły języka Polskiego prowadzące lekcje dla dzieci i dorosłych na terenie Hiszpanii.
szkoła forum madryt

Polska Szkoła Forum w Madrycie

logo_szkoly_mostoles250

Polska Szkoła Forum w Mostolesie

szkoła-wawel-600x600 copia

Szkoła Polska im. Jana Długosza w Vicalvaro-Madrycie.

spk

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie

Szanowni Państwo,

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.