Teatralia Polskich Szkół 2015

  Compartir

  W sbotę, 28 listopada już po raz piąty Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostolesie

  miała ogromną przyjemność organizować Teatralia, spotkanie środowiska polonijnego ze sztuką

  skierowaną przez dzieci do dzieci.

  SAMSUNG CSC
  SAMSUNG CSC

  Spotkanie z teatrem, mimo że amatorskim, to wspaniała przygoda dla nauczycieli i ich

  wychowanków. To nie tylko aktorzy, scena, dekoracje, publiczność, kurtyna, ale proces twórczy.

  To wspólna praca nad tekstem literackim, słowem, gestem, ruchem, która kształtuje i rozwija wyobraźnię

  dziecka.

  Teatr ma w sobie coś tajemniczego, co wciąga widza w ten jego magiczny świat, a forma teatralnej

  wypowiedzi może wielu  zadziwić.

  I zadziwiła nas. Dzięki przedstawionym inscenizacjom pod wspólnym tytułem “Z biegiem Wisły”

  uczestnicy spotkania zostali oczarowani słowem i obrazem, które ukazały piękno Polski oraz jej kultury.

  Spotkanie rozpoczęło się tańcem na powitanie w wykonaniu uczniów klas I i II gimnazjum –

  gospodarzy uroczystości. Nastąpiło także powitanie gości, wsród których znaleźli się: Pan Konsul

  Krzysztof Czaplicki, Pani Konsul Iwona Czaplicka, przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych oraz

  rodzice i uczniowie.

  Po części oficjalnej na scenie pojawiły się reprezentacje niemalże wszystkich polonijnych

  ośrodków edukacyjnych z okręgu madryckiego.

   Sobotnia Szkoła Polska im. Czesława Miłosza w Alcala de Henares przedstawiła “Legendę o

  Wieprzu”.

   Sobotnia Szkoła Polska im. Jana Długosza w Madrycie- Vicalvaro zabrała nas w podróż

  “Maszyną czasu”.

   Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej Curie w Madrycie zafundowala nam “Rejs po

  Wiśle”.

   Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie sprowadził bardzo

  sympatycznego “Smok ze smoczej jamy”.

   Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostolesie przeniosła nas do Torunia w

  “Legendzie o toruńskich piernikach”.

  Wszyscy młodzi artyści dostarczyli widzom wiele miłych wrażeń.

  W przerwach między spektaklami, uroczystość uświetnił zespół “Krakus”, a także przybyli prosto

  z Polski górale “Czorny potok” z Żywca.

  Były zorganizowane także konkursy z nagrodami, dotyczące tematu przewodniego teatralii.

  Kiedy przegląd inscenizacji dobiegł kresu, nastąpił momen wręczenia upominków. Każda ze szkół

  otrzymała zestaw nagród, opiekunowie grup- dyplomy, a uczniowie książki o współczesnej tematyce

  oraz słodycze.

  Po czym gospodarze zaprosili wszystkich uczestników spotkania na domowy poczęstunek.

  To był niezapomniany dzień, pełen wyzwań, radości, spełnienia i wielu pozytywnych emocji.

  Organizatorzy składają gratulacje uczestnikom teatralii oraz serdecznie dziękują wszystkim tym, dzięki

  którym mogła odbyć się ta cykliczna impreza.