Inicio Aktualności WARSZTATY METODYCZNE W MADRYCIE

WARSZTATY METODYCZNE W MADRYCIE

Compartir
WARSZTATY METODYCZNE W MADRYCIE

19 i 20 listopada 2016 odbyły się w Madrycie warsztaty metodyczne pt. „Rozwój dziecka dwujęzycznego. Wykorzystanie gier w edukacji historycznej”. Zorganizowane zostały przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Polską Szkołę „Forum” im. Marii Skłodowskiej Curie w Madrycie działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

Dwudniowe szkolenie zgromadziło ponad 49 nauczycieli z 12 szkół działających na terenie całej Hiszpanii. Madrycka szkoła „Forum” gościła przedstawicieli z różnych zakątków półwyspu iberyjskiego takich, jak Barcelona, Tarragona, Girona, Pampeluna, Walencja, Segowia oraz z samego Madrytu i jego okolic – z Mostolesu, Vicalvaro, Valdemoro oraz dwóch placówek w Alcalá de Henares.   

Pierwszy dzień warsztatów poprowadził pan Karol Madaj z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki jego prezentacji nauczyciele poznali niezwykle bogatą ofertę Instytutu skierowaną również do szkół polonijnych: od projektów edukacyjnych, poprzez wystawy czasowe, konkursy, zasoby internetowe, aż po innowacyjne gry planszowe przeznaczone do nauczania historii. Te ostatnie uczestnicy warsztatów mogli, ku ogólnej radości, przetestować osobiście. Dzięki uprzejmości IPN-u pakiety gier – „Polak Mały”, „Znaj znak” oraz „Kolejka” – wraz z książką „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989” trafiły do wszystkich szkół, reprezentowanych na warsztatach. Serdecznie dziękujemy.

Drugi dzień upłynął pod znakiem dwujęzyczności. Zajęcia poprowadził pan dr Rafał Młyński – językoznawca, specjalista w dziedzinie logopedii oraz lingwistyki kontaktów językowych. Spotkanie z nim stało się doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat zalet bilingwizmu, a także trudności, z którymi borykają się zarówno nauczyciele jak i rodzice dziecka dwujęzycznego. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że tak szerokiego tematu nie udało się wyczerpać w ciągu jednego dnia i kolejne szkolenia w tym zakresie, które poruszałyby również zagadnienia logopedyczne, są w szkołach polonijnych bardzo pożądane.

Uroczystość zakończenia szkolenia uhonorował swoją prezencją Konsul RP w Madrycie, Pan Krzysztof Wielgus, który wyraził swój wielki szacunek i uznanie dla pracy nauczyciela polonijnego. Dyplomy poświadczające uczestnictwo w warsztatach wręczyli zaproszeni wykładowcy oraz Pani Katarzyna Ostrówka, dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie.

Współorganizatorzy pragną podziękować Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Instytutowi Pamięci Narodowej, prowadzącym zajęcia, uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w sprawny przebieg warsztatów i już dziś zapraszają na kolejne metodyczne spotkania do (zwykle) słonecznego Madrytu!