Inicio Aktualności Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Compartir

I Tura Wyborów Prezydenckich została zapowiedziana na 28 czerwca. Polacy zamieszkali w Hiszpanii mają możliwość głosowania wyłącznie korespondencyjnego. 📩

Jak dopisać się do listy wyborców?

W Hiszpanii w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Część z Was zapewne dopisała się do listy wyborców jeszcze przed poprzednią planowaną datą 10 maja. Inni być może się nie dopisali, a zamierzają teraz, jeszcze inni mogli się zarejestrować, a potem zmienić miejsce przebywania. Co robić we wszystkich tych sytuacjach?

Przekazujemy informacje z pierwszej ręki, czyli ze strony Ambasady RP w Hiszpanii.

1. Nie dopisywałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., a chcę zagłosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. w Hiszpanii

Rejestrujemy się w systemie www.ewybory.msz.gov.pl funkcja: rozpocznij rejestrację, a także ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej (formularz). Zachęcamy do dokonywania samodzielnych zgłoszeń przez system e-wybory. Zgłoszenie będzie ważne również na ewentualną drugą turę wyborów. Osoby zamieszkałe w Katalonii i na Balearach podlegają konsulowi w Barcelonie. Osoby zamieszkałe w pozostałej części Hiszpanii i w Andorze podlegają konsulowi w Madrycie. .Zgłoszenia należy dokonać do 15 czerwca 2020 r!

Osoby, które nie zrobią tego przed 15 czerwca 2020 r. nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu  i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

2. Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcę wziąć udział w wyborach 28 czerwca 2020 r.

Rejestrujemy się w systemie www.ewybory.msz.gov.pl (klikamy: zmień sposób głosowania), używamy formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub, w ostateczności, dzwonimy do konsulatu. Osoby zamieszkałe w Katalonii i na Balearach podlegają konsulowi w Barcelonie. Osoby zamieszkałe w pozostałej części Hiszpanii i w Andorze podlegają konsulowi w Madrycie. Zgłoszenia należy dokonać do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie zrobią tego przed 16 czerwca 2020 r. nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu  i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

3. Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., ale nie przebywam już na terytorium Hiszpanii

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym właściwego konsula na terytorium Hiszpanii, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, tj. Konsula RP w Madrycie lub Barcelonie. Konsul skreśli wyborcę ze spisu wyborców.

Jeżeli wyborca ma miejsce stałego zameldowania w Polsce – zostanie on uwzględniony w spisie wyborców prowadzonym przez gminę.

Jeżeli wyborca ma zamiar głosować w innym obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to powinien zgłosić się jeszcze raz do spisu wyborców prowadzonego przez właściwego konsula w miejscu pobytu.

4. Dopisałam/-em się do spisu wyborców i wyraziłam/-em chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach 28 czerwca 2020 r. Czy jest możliwość, żeby w ewentualnej II turze zagłosować gdzieś indziej?

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienia miejsce pobytu przed drugą turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O takie zaświadczenie można wystąpić dzień po pierwszej turze wyborów.

WAŻNE! Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście w Urzędzie lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Z zaświadczeniem można głosować w dniu wyborów w dowolnej komisji, które umożliwiają osobiste oddanie głosu np. w Polsce.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ambasady RP: https://www.gov.pl/web/hiszpania/informacja-dotyczaca-wyborow-prezydenta-rp-