Inicio Rozmaitości XXII ŚWIATOWY FESTIWAL POEZJI MARII KONOPNICKIEJ

XXII ŚWIATOWY FESTIWAL POEZJI MARII KONOPNICKIEJ

Compartir

Maria KonopnickaTowarzystwo im. Marii Konopnickiej
97−570 Przedbórz; Góry Mokre 2, woj. łódzkie
Tel. / fax (44) 781 25 15; e-mail: tmk_przedborz@o2.pl
Konto: BS Przedbórz Nr 63 89880001 0000 0012 2395 0001

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej informuje, iż w dniach 12-16 sierpnia 2013 roku odbędzie się XXII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, w którym przez okres 22 lat wystąpiło 6 tys. uczestników z 46 krajów. Oprócz uczestników z krajów Europejskich na festiwal przyjeżdżali nasi z Rodacy z USA, Kanady, Wietnamu, Australii, Uzbekistanu, studenci studiujący polonistykę z Chin, Turcji czy Szwecji.
Prócz zmagań konkursowych wykonawcy prezentują swoje własne programy artystyczne (recitale, koncerty, i inne).
W br po raz pierwszy w/w festiwal wspiera finansowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt złożony do Ministerstwa został wyróżniony przez Komisję Konkursową wśród wielu innych wniosków. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa z Ambasad i Konsulatów o przesłanie informacji do stowarzyszeń, związków, szkół, kościołów działających na terenie państwa w którym działają polskie placówki dyplomatyczne.
Dziękujemy za tegoroczną pomoc informacyjną.

Łączymy wyrazy szacunku,
Władysław Obarzanek
Towarzystwo Marii Konopnickiej

 

 

Regulamin
XXII Światowego Festiwalu Poezji
Marii Konopnickiej

Przedbórz – Góry Mokre, 12 – 16 sierpnia 2013 r.
—————————————————————————————————————————
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
• recytacji
• poezji śpiewanej
2. W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.
3. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim.
Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.
4. Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).
5. Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.
6. Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:
• Dzieci do 11 lat
• Dzieci 12 – 15 lat
• Młodzież 16 – 20 lat
• Dorośli od 21 lat
• Zespoły wokalne (do 10 osób)
7. Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 12.08.2013 r. z Warszawy oraz z Medyki zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 16.08.2013 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/.
8. W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.
9. 0rganizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach
towarzyszących.
10. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.
11. Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bądź programów artystycznych podczas imprez towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.
12. W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2013 r.
jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu.
Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.
13. Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem ambasad lub konsulatów.
14. Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu
Małgorzata Błaszczyk, tel. + 48 44 7812515; fax +48 44 7812180 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl Władysław 0barzanek, tel. +48 44 7812515

15. Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 12.08.2013 r. odjazd dn. 16.08.2013 r.
16. Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres: Miejski Dom Kultury
ul. Rynek 15
97 − 570 Przedbórz
Polska

Serdecznie zapraszamy

KARTA ZGŁOSZENIA
na XXII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej
Przedbórz − Góry Mokre 2013 r.

1. Kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko uczestnika , opiekuna lub nazwa zespołu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wiek uczestnika ……………………………………………………………………………………………………..

4. Miejsce zamieszkania, adres, nr telefonu, e-mail) …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Instytucja patronująca (dokładny adres, nr tel., e-mail) …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Tytuły utworów /kompozytor w kat. poezji śpiewanej/

• ………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………

7. Forma prezentacji (recytacja czy poezja śpiewana) …………………………………………………..

8. Akompaniament (instrument, płyta CD audio )……………………………………………………………

9. Informacja o wykonawcy (udział w konkursach, zdobyte nagrody i wyróżnienia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Proszę podać miejsce odjazdu w Polsce……………………………………………………………………..