Inicio Zapisy do Szkół Polskich w Hiszpanii.

Zapisy do Szkół Polskich w Hiszpanii.

W HIszpanii przy Stowarzyszeniach Polonijnych działa wiele Szkół społecznych w których dzieci mogą pobierać w każdą sobotę lekcje języka Polskiego jak i również poznać kulturę  i obyczaje Polskie. Od wielu lat działa szkoła publiczna która udostępnia uczniom nauczanie uzupełniające, lekcje odbywają się w dwa razy w miesiącu. Wszystkie szkoły Polskie w tym roku wspólnie przedstawiają nam oferty aby zachęcić rodziców do zapisania swoich dzieci na rok 2014/2015.

 

W rejonie centralnym Hiszpanii (Comunidad de Madrid) działa 5 szkół Polonijnych.

 

W Alcala de Henares działają dwie szkoły przy Stowarzyszeniach Orzeł Biały i Polonica.

szkoly zapisy polonicaszkoly ORZEŁ

 

 

 

W samym Madrycie w każdą sobote Polskie dzieci mogą uczęszczać do dwóch Szkół Polonijnych działających przy Stowarzyszeniu Forum i Stowarzyszeniu Klub Wawel.

szkoly zapisy forum madrytszkoła wawel

 

 

 

 

Jest też Szkoła W Mostolesie także pod patronatem Stowarzyszenia Forum, działająca w każdą sobote.

szkoly zapisy forum mostoles

 

Jeśli mieszkasz w Barcelonie tam też możesz zapisać swoje dziecko do Szkoły Polonijnej działającej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Kataluńsko-Polskim  http://szkolapolska.blogspot.com/

 

Mieszkasz na śrudziemnomorskiej wyspie Majorca tam Stowarzyszenie Polaków na Majorce także prowadzi szkołe Polską dla Małych polaków  http://wesolapolskaszkola.blogspot.com.es/

 

W dość odległym lądzie pięknych Wysp Kanaryjskich Stowarzyszenie Polaksko Kanaryjskie Arka też stworzyło możliwość nauki języka Polskiego i krzewienia Kultury Polskiej wśród dzieci Polskich Przebywających na wyspach Hiszpańskich.

szkoly zapisy ARKA

 

 

 

Na terenie Hiszpanii uczniowie mogą się również uczyć w publicznej polskiej szkole, Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Madrycie, należącym do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Zajęcia lekcyjne odbywają się dwa razy w miesiącu, w piątki po południu. Jest to nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego, historii i geografii Polski.

spk