Inicio Polecamy 10 LAT POLSKI W UNI EROPEJSKIEJ

10 LAT POLSKI W UNI EROPEJSKIEJ

Compartir

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

kwiatekUE

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a (wtedy jeszcze) Wspólnotą Europejską nastąpiło 16 września 1988 r. Rok później, 19 września 1989 r. w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji WE podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej.

Zmiany ustrojowe po 1989 r. umożliwiły podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22 grudnia 1990 r. zakończone podpisaniem 16 grudnia 1991 Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Jednocześnie wraz z Układem europejskim Polska podpisała cześć handlową układu ujętą w tzw. Umowie przejściowej, obowiązującej do 1 marca 1992 r.

Układ europejski z Polską zaczął obowiązywać 1 lutego 1994 r., trzy miesiące po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej. Pierwszym etapem było powołanie Rady Stowarzyszenia RP – UE, której zadaniem był nadzór nad realizacją układu. Dialog polityczny na szczeblu ministerialnym odbywał się w Radzie Stowarzyszenia. Za forum kontaktów pomiędzy Parlamentem RP a Parlamentem Europejskim służył Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia.

Dostaliśmy bardzo wiele w UE, nie tylko pieniądze, ale także ramy prawne, ramy cywilizacyjne – mówił w czwartek Prezydent RP. Ale też bardzo wiele daliśmy Unii – nasz entuzjazm, poparcie, zaangażowanie w pogłębienie procesów integracji europejskiej.

– Dostaliśmy bardzo wiele w UE, to nie są tylko pieniądze, to są także ramy prawne, ramy cywilizacyjne, które nas zachęcają do innego spojrzenia na wiele aspektów naszego życia. Bardzo wiele też wywalczyliśmy. Mam na myśli także ogromne pieniądze z UE, które staramy się jak najlepiej wydać w Polsce.

– Jesteśmy narodem wielkiego sukcesu, trochę wielkiego szczęścia, ale także wielkiej polskiej pracy.

Bronisław Komorowski Prezydent RP.