Inicio Polecamy Biuletyn „Polonia” (1993-1996) Praca magisterska Agaty Rybianow-Pluty

Biuletyn „Polonia” (1993-1996) Praca magisterska Agaty Rybianow-Pluty

Compartir

Biuletyn „Polonia” był wydawany w latach 1993-1996 przez Andrzeja i Danutę Dworskich.  W czerwcu bieżącego roku Agata Rybianow-Pluta obroniła pracę magisterską zatytułowaną Biuletyn „Polonia” (1993-1996) głos Polonii Hiszpańskiej postfrankistowskiej. Jej promotorem był prof. dr hab. Piotr Sawicki.

Celem wspomnianego czasopisma było zbliżenie różnych pokoleń Polonii hiszpańskiej, pokolenia powojennego i Polaków, którzy dotarli do Hiszpanii w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Od kwietnia 1993 do grudnia 1996 roku ukazało się 40 numerów „Polonii”.

Agata Rybianow-Pluta pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni. Ukończyła filologię hiszpańską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Jej praca magisterska powstała w oparciu o materiały udostępnione przez prof. Piotra Sawickiego.

Prof. dr hab. Piotr Sawicki jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filologicznej, wcześniej przez kilka dziesięcioleci był związany z iberystyką Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszarem jego zainteresowań jest literatura hiszpańska i historia stosunków polsko-hiszpańskich w XIX i XX w. Prowadzi też prace badawcze z zakresu językoznawstwa porównawczego (frazeologia, paremiologia i paremiografia języków romańskich i słowiańskich, leksykografia). Od 1985 roku prowadzi wykłady gościnne na wielu uniwersytetach hiszpańskich.

Praca magisterska Agaty Rybianow-Pluty to wielkie wyróżnienie dla Andrzeja i Danuty Dworskich. Redaktorzy „Polonii” bardzo się ucieszyli, kiedy się dowiedzieli, że ich działalność na rzecz Polonii hiszpańskiej stała się przedmiotem badań naukowych. Trzeba podkreślić, że Andrzej i Danuta wydawali „Polonię” przez ponad trzy lata i robili to całkowicie społecznie. Był to ich piękny wkład do życia i historii Polaków w Hiszpanii.

Na pewno, wielu czytelników portalu www.polonia.es przed laty czytało również „Biuletyn Polonia”.

Na naszym portalu opublikowaliśmy wywiad z Andrzejem Dworskim:

http://www.polonia.es/wywiad-z-andrzejem-dworskim-wydawca-redaktorem-biuletynu-polonia/

 

Zachęcamy do jego przeczytania. Jest tam więcej informacji o czasopiśmie wydawanym w latach dziewięćdziesiątych.

Redakcja rozpoczęła publikację wersji historycznej Biuletynu Polonia:

http://www.polonia.es/biuletyn-polonia-1995-1997/

A Andrzejowi i Danucie Dworskim bardzo dziękujemy za ich wysiłek i pracę na rzecz naszej wspólnoty!

 

Tomasz Wiśniewski.