Inicio «Dyskobol»

«Dyskobol»

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki. Klub Olimpijczyka Polonii
w Hiszpanii «Dyskobol»
c/ Nardo 10, 4B 
28803 Alcala de Henares (Madrid)
Prezes: Tadeusz Grygajtis
Tel.kom: +34 636 651 186,   +34 628 042 186
E-mail: tgdyskobol@gmail.com
Strona internetowa: http://www.dyskobol.eu/ 
 

Z ogromną przyjemnością informuję o powołaniu do życia Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki a w nim Klub Olimpijczyka Polonii w Hiszpanii „Dyskobol”. Nasza inicjatywa uzyskała aprobatę Konsulatu i Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Madrycie, Stowarzyszeń Polonijnych działających na terenie Hiszpanii, dyrekcji Sobotnich Szkół Polskich a także istniejących zespołów sportowych. Pragnę zaprosić do współdziałania w Stowarzyszeniu i Klubie Olimpijczyka wszystkich chętnych: czynnych jak i byłych sportowców, olimpijczyków, trenerów i instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, sędziów sportowych a także osoby, którym sprawy sportu są bliskie i chciałyby pomagać w organizacji i przeprowadzeniu zawodów sportowo-rekreacyjnych.

 

Jakie są najważniejsze założenia naszego Stowarzyszenia:

  • propagowanie czynnego wypoczynku w dni wolne od pracy poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych jak również turystycznych.
  • przekazywanie informacji na bazie współpracy ze Stowarzyszeniami Polonijnymi dotyczących organizowanych zawodów sportowych i rekreacyjnych w szerszej Polonijnej społeczności.
  • uczestnictwo kibiców podczas zawodów, turnieji sportowych z udziałem zawodników Polskiej reprezentacji narodowej.
  • współpraca z organizacjami Hiszpańskimi o podobnym profilu działania.

       Jakie są najważniejsze cele Klubu Olimpijczyka:
         

  • propagowanie idei Olimpijskiej poprzez wprowadzanie w czasie trwania imprez sportowo-rekreacyjnych motywów związanych z tradycją i prawami, jakie obowiązują podczas Igrzysk Olimpijskich (rozpalenie znicza, wywieszenie flagi olimpijskiej, zapoznanie z przysięgami zawodników i sędziów, wyjaśnienie znaczenia słowa „fair-play”)
  • współpraca ze Stowarzyszeniami Polonijnymi oraz dyrekcjami Sobotnich Szkół Polskich, powołanie Międzyszkolnego Klubu Olimpijczyka i przekazywanie informacji o ruchu olimpijskim a następnie organizowanie konkursów wiedzy pn. „Na olimpijskim szlaku”.
  • utrzymywanie kontaktów z Polskim jak również z Hiszpańskim Komitetem Olimpijskim w sprawach dotyczących zaprezentowania naszej Polonii zasłużonych sportowców oraz uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

W miesiącu grudniu 2009 nasza Klubowa delegacja odwiedziła Polski Komitet Olimpijski w Warszawie gdzie zostaliśmy przyjęci do wielce szanownej „rodziny” Klubów Olimpijczyka.

Stowarzyszenie wydaje własny biuletyn informacyjny, który jest rozprowadzany w Sobotnich Szkołach Polskich a na stronie internetowejhttp://dyskobol.eu będą umieszczane wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.