Inicio Dzieje Polonii w Hiszpanii

Dzieje Polonii w Hiszpanii

Po wybuchu II wojny na tereny Półwyspu Iberyjskiego napłynęły niewielkie fale migracyjne Polaków. W tym okresie na terenie Hiszpanii w Miranda de Ebro – obozie dla jeńców z wojny hiszpańskiej – internowanych było ok. 1-2 tysiące Polaków. Do Hiszpanii przybyło także ok. 150 akademickich stypendystów hiszpańskiej organizacji Obra Católica de Asistencia Universitaria, którzy w okresie powojennym stanowili podporę organizacji polonijnych.
Migranci najczęściej traktowali Hiszpanię i Portugalię jako przystanki w dalszej emigracji na Wyspy Brytyjskiej lub za ocean. W Madrycie i w Lizbonie istniały placówki Akcji Kontynentalnej oraz placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej.
Po wojnie na Półwyspie Iberyjskim przebywała grupa kilkuset polskich dzieci, którymi opiekowali się polscy księża oraz Honorowy Konsulat. Do początku lat pięćdziesiątych większość spośród nich odnalazła rodziców. Polonię w Hiszpanii w 1950 roku szacowało się na 150 osób, zaś w Portugalii na ok. 200 osób. Grupę tę tworzyli głównie przedstawiciele inteligencji oraz pracownicy fabryk.
Niewielkie powiększenie Polonii nastąpiło w latach siedemdziesiątych, po nawiązaniu przez PRL kontaktów dyplomatycznych z Hiszpanią (1977). Przybyła wtedy kilkusetosobowa fala emigrantów politycznych i zarobkowych (1980 rok – ok. 500 Polaków w Hiszpanii oraz ok. 400 w Portugalii). Trudniejsza do oszacowania jest populacja potomków polskich emigrantów z dwudziestolecia oraz liczba osób, które przybyły na Półwysep Iberyjski z myślą o krótkim pobycie, ale z przyczyn ekonomiczno-politycznych zadecydowały się osiąść na stałe. Stanowili oni ok. 80-90% migrantów.
Polonia dynamicznie rosła od początku lat osiemdziesiątych. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przekroczyła próg 8 tysięcy.
Po 1989 roku napłynęły duże grupy krótkoterminowych migrantów zarobkowych. Regiony madrycki, walencjański, Katalonia oraz nadmorski teren wokół Alicante skupiają niemal 75% wszystkich Polaków (główne ośrodki Madryt, Móstoles, Alcalá de Henares, Segovia, Barcelona, Malaga, Alicante, Walencja). Wedle szacunków organizacji polonijnych, obecnie w Hiszpanii mieszka ok. 80 tysięcy Polaków.