fot6. Marian Swierczyñski

6
fot5. Marian Swierczyñski

| www.polonia.es | potral współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej.