Inicio Homologacja tytułu

Homologacja tytułu

Dyplom polskiej uczelni nostryfikuje się w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji, Kultury i Sportu.

Należy w tym celu  przedstawić następujące dokumenty:

1. Dyplom oraz wyciąg ocen z indeksu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z tłumaczeniami dokonanymi u tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego.

 2. Wypełnić wniosek o nostryfikację (dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu:

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos.html

a następnie wybrać Modelo de solicitud.

Bardzo ważne jest właściwe wypełnienie tabeli Datos relativos a la solicitud. W rubryce Solicitud de homologacion del titulo de: wspisuje się tytuł tak jak przetłumaczył go tłumacz.

Natomiast w Al titulo univ. esp. de  trzeba sprawdzić jak on brzmi w Catálogo de Títulos Oficiales, dostępny na stronie:

http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/titulos-universitarios.html

 
3. Oryginalny dowód wpłaty:

Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o al grado académico español de Licenciado: 91,00 €

Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico: 45,50 €

Solicitud de homologación a un título español de Música, Danza o Arte Dramñatico: 91,00 €
Model dowodu wpłaty mona znaleźć na stronie:
https://www.educacion.es/tasas/servlet/confirmatasa.pdf?mi=790&nt=079

Legalizację dyplomu powinno się otrzymać w okresie od 6 miesięcy do 1 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Centro de Información y Atención al Ciudadano (Sección de Información educativa):

C/Los Madrazo, 15. Madrid.

Tel.: 91 327 76 81

Od 2002 roku można również wystąpić o nostryfikację dyplomu za pośrednictwem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce (ul. Fabryczna 16/22 lok.22 w Warszawie, godziny otwarcia od 9:00 do 11:00, od poniedziałku do czwartku, tel 022-626 98 11/12).

Dyplom nostryfikuje się w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Dyplom oraz wyciąg ocen z indeksu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z tłumaczeniami dokonanymi u tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego.

2. Wypełnić wniosek o nostryfikację (dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki: http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/homologacion-titulos-universitarios/solicitud.html, następnie wybrać Modelo de solicitud.

Bardzo ważne jest właściwe wypełnienie tabeli 3 «Datos relativos a la solicitud». W rubryce «Solicitud de homologacion del titulo de:» wspisuje się tytuł tak jak przetłumaczył go tłumacz. Natomiast w «Al titulo univ. esp. de» trzeba sprawdzić jak on brzmi w Catálogo de Títulos Oficiales, dostępny na stronie web: http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/titulos-universitarios.html

3. Oryginalny dowód wpłaty:
Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o  Arquitecto, o al grado académico español de Licenciado: 91,00 €
Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico: 45,50 €
Solicitud de homologación a un título español de Música, Danza o Arte Dramñatico: 91,00 €

Model dowodu wpłaty mona znlaleźć na stronie: https://www.educacion.es/tasas/servlet/confirmatasa.pdf?mi=790&nt=079

Komplet dokumentów należy złożyć w Registro General o Registros Auxiliares del Ministerio de Educación (C/ Los Madrazo, 15-17; Pº del Prado, 28; C/ Torrelaguna, 58; wszytskie buira znajdują się w Madycie).
Legalizację duplomu powinno się otrzymać w okresie od 6 miesięcy do 1 roku.

Od 2002 roku można również wystąpić o nostryfikację dyplomu za pośrednictwem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce (ul. Fabryczna 16/22 lok.22 w Warszawie, godziny otwarcia od 9:00 do 11:00, od poniedziałku do czwartku, tel 022-626.98.11/12).