Inicio Aktualności III ZJAZD STOWARZYSZEŃ POLONIJNYCH I KAPELANII POLSKICH W HISZPANII

III ZJAZD STOWARZYSZEŃ POLONIJNYCH I KAPELANII POLSKICH W HISZPANII

Compartir

Dnia 21 czerwca w Getafe pod Madrytem odbył się III Zjazd Polonii z całej Hiszpanii. Honorowymi gośćmi spotkania byli Ambasador RP w Hiszpanii Pan Tomasz Arabski oraz Prezes Wspólnoty Polskiej Pan Longin Komołowski.

SAMSUNG CSC

Organizatorem całego spotkania było Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom“- „Nuestra Casa»  i Dom Polski w Getafe-Madryt. Na spotkaniu obecni byli reprezentanci wielu stowarzyszeń polonijnych z całej Hiszpanii; Polonica, Forum, Dyskobol, Sparta Alcala, Polonia en Galicia, Klub Wawel, Casa de Copernico, Stowarzyszenie Kulturalne w Aragon, PPM, Arano Zuria, Nasz Dom Aragon.

Na spotkanie zaproszono wieloletnich działaczy Polonijnych którzy wieloletnią pracą socjalną przyczynili się promocji Polski w środowisku hiszpańskim; Marian Świerczyński Sidonia Ignatowicz i Lech Piekutowski, obecni byli przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie Pan Krzysztof Czaplicki i Pani Iwona Czaplicka, Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP Pan Mirosław Węglarczyk, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej Pani Iwona Borowska-Popławska, reprezentant Polskiej Organizacji Turystycznej i Polskich Linii Lotniczych LOT. Obecni byli kapelani polscy z Kapelanii Madryckiej na Pacyfico i Kapelanii z Getafe Mostoles.

Na wstępie Pan Ambasador wyraził zadowolenie z organizowanego spotkania, nawiązał do 25 rocznicy Święta Polskiej Demokracji, jak również spotkania Ambasadorów Polskich na którym pragnie przedstawić nasze sugestie i problemy.

Wszyscy reprezentanci stowarzyszeń przedstawili zarys swojej działalności jak również przedstawili plany i projekty. Głównymi tematami jakie zostały poruszone były zorganizowanie szerszego przedstawicielstwa całej Polonii Hiszpańskiej i atywacji Federacji Polonii Hiszpańskiej. Ważnym tématem była nauka języka polskiego, wspomniano prace komisji edukacji w Madrycie i poproszono Pana Ambasadora o szerszą pomoc w tej kwestii jak również poproszono o przekazanie uwag na ten temat podczas Spotkania Ambasadorów Polskich w czym Pan Ambasador był bardzo przychylny i obiecał swoją pomoc.

Prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej Pan Longin Komołowski podziękował organizatorom za zaproszenie, przedstawił wszystkim reguły współpracy i pomocy finansowej jaką świadczą Polonii poza granicami Polski. W krótkiej wypowiedzi dla redakcji „polonia.es“ zadeklarował swoją pomoc w zagadnieniach edukacji. Bardzo dobrze ocenił nasze wysiłki oraz działalność jaką prowadzimy. Zapytany o klimat i samopoczucie; „wspaniale się tutaj czuję, jest gorąco ale to normalne w tym klimacie, szczególnie warzywa i owoco które w tym cieple są wyjątkowe nie to co w Polsce, i atmosféra waszej gościnności są wyjątkowe“.

Podczas spotkania była chwila dla redakcji „polonia.es“ przypomnieliśmy o chęci publikacji wszystkich wydarzeń i współpracy z całą Polonią Hiszpańską.

Organizatorzy po spotkaniu zaprosili wszystkich na uroczysty obiad, w końcowej części obiadu dla wszystkich gości zagrał Zespół Ludowy „Mogilanie“.

W następnej części Zjazdu Polonii w salonach „Emperador“ w Getafe została otwarta uroczyście wystawa „KRAJOBRAZÓW TATRZAŃSKICH Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II“. Po otwarciu wystawy ponownie wystapił Zespoł Mogilanie i Zespoł Taneczny Stowarzyszenia Nasz Dom w Getafe.

REDAKCJA.