Inicio wiadomosci IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych «Wschód Zachód – Łączy nas Polska»

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych «Wschód Zachód – Łączy nas Polska»

Compartir

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza dyrektorów, nauczycieli i animatorów polonijnych do udziału w IV Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.

zjazd_nauczycieli polonijnych2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele oraz animatorzy polonijni,

 

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz tegorocznego polonijnego partnera merytorycznego – Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w IV Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska”.

 

Tegoroczny program Zjazdu chcemy jak zawsze budować na kwestiach związanych z jakością nauczania oraz tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskami ze „Wschodu”, „Zachodu” i Polski w ramach konkretnych działań projektowych. Ważnym punktem naszych obrad będzie również debata nad stanem oświaty polonijnej jej mocnymi i słabymi stronami oraz docelowym modelem wsparcia systemowego. Już teraz zachęcamy do zapoznania się ztezami które przygotowaliśmy jako punkt wyjścia do powyższej dyskusji. Poruszymy także problemy i wyzwania stojące przed rodziną migrującą oraz postaramy się zbudować zarys kampanii medialnej propagującej nauczanie i pielęgnowanie języka oraz kultury polskiej w rodzinach migrujących. Spotkanie ma również służyć prezentacji dotychczasowych prac i planów przez instytucje zajmujące się oświatą polonijną, a także profesjonalnemu budowaniu katalogu potrzeb metodycznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych wraz z kalendarzem ich realizacji. Po sesjach, panelach i warsztatach jak zwykle nie zabraknie czasu na atrakcyjny program towarzyszący będący dobra okazją do budowania wzajemnych relacji.

 

Udział w tegorocznym Zjeździe zadeklarowało wielu gości honorowych, których obecność pozwoli na podniesienie rangi i merytorycznego poziomu obrad. Są wśród nich między innymi:  Pan Maciej Jakubowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan prof. dr hab.Andrzej Markowski- Przewodniczący Rady Języka Polskiego oraz Pani prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak- autorka i redaktorka książek metodycznych i artykułów o nauczaniu języka polskiego na różnych szczeblach edukacji.

 

Kontynuując rozpoczętą w 2010 roku tradycję chcemy aby tegoroczny Zjazd był także miejscem prezentacji wybranego środowiska polonijnego. W 2013 roku będzie to społeczność polska zamieszkująca kraje nordyckie, stąd jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zrzeszająca kraje skandynawskie oraz Finlandię i Islandię.

 

Zjazd odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2013 roku, a gospodarzami  tradycyjnie już będą samorządy lokalne: Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Ostródzie oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Dom Polonii w Ostródzie.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 25 kwietnia 2013 roku.Karty uczestnika prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zjazd-ostroda@wp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96. Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego.
Serdecznie pozdrawiam i do miłego zobaczenia w Ostródzie

 

Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”