Inicio Polecamy «Józef i Bronisław Piłsudski: od polityki do etnolingwistyki»

«Józef i Bronisław Piłsudski: od polityki do etnolingwistyki»

Compartir
SAMSUNG CSC

29 listopada br. na Wydziale Filologii Uniwersytetu Complutense (UCM) odbyło się seminarium pt. «Józef i Bronisław Piłsudski: od polityki do etnolingwistyki». Wprowadzenia dokonały Ambasador Marzenna Adamczyk i Evangelina Soltero Sánchez, Prodziekan na Wydziale Filologii. Prof. dr Alfred Franciszek Majewicz przedstawił sylwetkę Bronisława Piłsudskiego, a prof. dr Grzegorz Bąk Józefa Piłsudskiego.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Departamentem Filologii Niemieckiej i Filologii Słowiańskiej na UCM. Jego celem było zaprezentowanie hiszpańskiej publiczności dwóch wybitnych postaci z polskiej historii – Marszałka Józefa Piłsudzkiego i jego brata, Bronisława, który jest zaliczany do największych badaczy dalekowschodniego ludu Ajnów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się studenci UCM i przedstawiciele miejscowej Polonii.

W swoim wystąpieniu prof. Dr. Grzegorz Bąk (historyk, wykładowca filologii polskiej, wicedyrektor Wydziału Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Generalnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie; odznaczony m.in. Odznaką Honorową „BENE MERITO”) przybliżył zgromadzonym sylwetkę wybitnego męża stanu, jednego największych Polaków XX wieku, Józefa Piłsudzkiego. Zaprezentował on działalność polityczną Marszałka oraz jego rolę w odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj.

Prof. dr. Alfred Franciszek Majewicz (językoznawca, filolog, autor wielu publikacji naukowych i książek poświęconych ludom i językom Dalekiego Wschodu; były kierownik Instytutu Studiów Orientalistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie zatrudniony jako profesor zwyczajny w Zakładzie Japonistyki UMK w Toruniu) przedstawił życie Bronisława Piłsudskiego – polskiego etnografa, badacza Dalekiego Wschodu, głównie ludu Ajnów. Przybliżył także wyniki badań swojego zespołu odnośnie do dorobku naukowego Piłsudskiego. Multimedialna prezentacja została wzbogacona licznymi, unikalnymi zdjęciami, cytatami z prac naukowych i doniesieniami prasowymi.

Seminarium rozpoczęło cykl wydarzeń organizowanych przez Ambasadę w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Ambasada RP w Madrycie.

Zdjęcia Tomasz Wiśniewski.