Inicio Rozmaitości Konkurs Rodacy Rodakom

Konkurs Rodacy Rodakom

Compartir

Konkurs jest częścią projektu „Język polski na medal”, który realizujemy
w 2013 r. dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Fundacja „Oświata Polska za Granicą” ogłasza trzecią edycję konkursu „Rodacy Rodakom”
na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej dla nauczycieli polskich za granicą.
Proponujemy cztery obszary tematyczne, nawiązują do ważnych dla kultury i historii Polski
roczni:
– 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego (1863). Temat umożliwia wielostronne
ujęcie pod względem: historycznym, literackim (Kraszewski, Orzeszkowa, Żeromski),
plastycznym (Chełmoński, Gierymski, Grottger, Malczewski), czy muzycznym (pieśni
powstania styczniowego). Jest to jedno z niewielu wydarzeń wspólnych dla świadomości
historycznej Polaków, Litwinów, Łotyszy i Białorusinów. Rok Powstania Styczniowego
będzie oficjalnie obchodzona zarówno w Polsce jaki i na Litwie, co daje możliwość
zaproszenia np. młodzieży litewskiej do wspólnego przygotowania obchodów.
– 200. rocznica bitwy pod Lipskiem (bitwy narodów) i śmierci księcia Józefa
Poniatowskiego. Temat wojen napoleońskich i mitu Napoleona w polskiej literaturze.
– „Bez nich nie byłoby Elementarza”. W 100. rocznicą urodzin Władysława Bełzy, autora
„Katechizmu polskiego dziecka” i w 60. rocznicę śmierci Juliana Tuwima, autora
„Lokomotywy”, „Murzynka Bambo”, „Ptasiego radio”, „Słonia Trąbalskiego” i wielu
innych wierszyków dla dzieci.
– 1. rocznica śmierci i 90. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Prezentacja dorobku
wybitnej poetki lub szerzej: oryginalnego twórczego wkładu kobiet w kulturę Polską
(Bądarzewska, Bacewicz, Demarczyk, Masłowska, Modrzejewska, Poświatowska,
Szapocznikow, Szymborska i in.);
Możliwe jest podjęcie innych tematów dotyczących ważnych polskich rocznic. Ujęcie tematu
jest dowolne, pożądana jest szeroka prezentacja historycznych wydarzeń i postaci.
Regulamin
1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja)
2) W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim w
szkołach za granicą.
3) Lekcje, warsztaty lub akademie, których dotyczą scenariusze, mogą być przeznaczone dla
uczniów w dowolnym wieku na poziomie szkoły podstawowej lub średniej.
4) Liczba scenariuszy składanych przez jednego nauczyciela nie jest ograniczona.
5) Najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone bonami do dwóch polskich sklepów
internetowych Merlin i Empik o wartości: I nagroda – 1000 złotych, wyróżnienie – 500 zł.
Fundacja zastrzega sobie prawo innego ustalenia wartości oraz liczby nagród i wyróżnień,
w tym możliwość nie przyznawania pierwszej nagrody lub ufundowania wyróżnień
specjalnych. Laureaci konkursu będą mogli zamówić dowolne, wybrane przez siebie
polskie wydawnictwa lub inne towary o wartości bonu. Wydawnictwa (tj. książki, filmy,
płyty, wydawnictwa multimedialne oraz programy komputerowe) zostaną dostarczone
laureatom na koszt Fundacji. Wszystkie inne towary nie będące wydawnictwami (w
znaczeniu jw.) laureaci będą kupować i sprowadzać we własnym zakresie. Bony muszą
być zrealizowane do 31 grudnia 2013 roku.
6) Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja scenariuszy i rozesłanie ich do szkół
polskich za granicą.
7) Fundacja nie przewiduje wypłacania honorariów autorskich.
8) Scenariusze mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową lub mailową pod adresem:
Fundacja „Oświata Polska za Granicą
skw. Kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
fopz@neostrada.pl
9) Do scenariusza należ dołączyć: