Inicio «KOPERNIK»

«KOPERNIK»

Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko-Hiszpańskiej «KOPERNIK»  
 
Asociación Cultural de Amistad Polaco-Española «COPERNICO»
 
C/ Las Norias, 1-2B
 
30009 Murcia
 
Prezes: p. Jorge Matias Zieleniewski Redziejowski
 
Tel./fax: +34 968 641 211
 
E-mail: as.copernico@hotmail.com