Inicio Kurs Metodyczny dla nauczycieli

Kurs Metodyczny dla nauczycieli

kurs metodyczny
Zgodnie z wieloletnią tradycją Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum, we współpracy ze Szkołami Forum, organizuje Kurs Metodyczny 2013.
Kurs odbędzie się w dniach 8,9,10 marca b.r. w Polskiej Szkole Forum w Madrycie, c/Celanowa, 2.
Coroczny Kurs Metodyczny ma na celu podnoszenie/uzupełnianie kwalifikacji tak nauczycieli polonijnych prowadzacych swoja działalność edukacyjną na terenie hiszpanii jak i wszystkich zainteresowanych edukacją polskich dzieci (rodziców, działaczy społecznych, instruktorów itp).
Serdecznie zapraszamy do wziecia udziału.

Tegoroczny kurs poprowadzą konsultanci z

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.
dr hab. Anna Seretny
Współautorka «ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego» (2005), autorka wielu podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, publikująca ostatnio nt. nauczania dzieci polonijnych w USA.

dr Przemysław E. Gębal
Autor «Dydaktyki kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców»
(2010), «Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalnego z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2» (2009) oraz innych prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, m.in. monografii nt. kształenia nauczycieli języków obcych (w tym – języka polskiego jako obcego; w druku). Dr P. Gębal mówi m.in. po hiszpańsku, włosku, niemiecku.
Treści zajęć warsztatowych:
Blok I (2 godz.)
Sposoby diagnozowania stopnia opanowania kompetencji językowych ucznia – jak sprawdzić, co uczeń potrafi, jakie ma braki, jaki jest jego potencjał
Konsekwencje dydaktyczne diagnozy

Blok III (6 godz.)
Sposoby rozwijania kompetencji leksykalnej uczniów
Techniki prezentacji leksyki, wprowadzania i utrwalania nowego materiału leksykalnego
Recykling leksykalny
Sposoby integrowania kompetencji lingwistycznych w dydaktyce języka
Tekst jako narzędzie pracy służące rozwijaniu kompetencji leksykalnej
Plan szkolenia:

Piątek, 8 marzec
17:00 – 18:30 Specifika nauczania języka odziedziczonego (konwersatorium – dr hab. A. Seretny)
18:30 – 18:45 cofee break
18:45 – 20:15 Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera a otwarte formy nauczania w edukacji językowej (konwersatorium dr P.E. Gebal).
Sobota, 9 marzec
10:00 – 12:00 Dydaktyka podsystemów języka (wymowy, pisowni, gramatyki i słownictwa) z uwzględnieniem specyfiki nauczania polszczyzny jako języka odziedziczonego (heritage language) (warsztaty dr. hab. A. Seretny).
12:00 – 12:15 cofee break
12:15 – 14:15 Dydaktyka sprawnosci językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania) z uwzględnieniem specyfiki nauczania polszczyzny jako języka odziedziczonego. (heritage language) (warsztaty dr.hab. A. Seretny).

Obiad we wlasnym zakresie. (Obok szkoly jest restauracja, menu ok. 10€, zainteresowanych prosimy o wczesniejsze zgloszenie w celu dokonania rezerwacji).

15:30 – 17:30 Miedzykulturowe aspekty produktywnych działań językowych na lekcji języka polskiego jako obcego/drugiego (warsztaty dr. P.E. Gebal)
17:30 – 17:45 cofee break
17:45 – 19:45 Otwarte formy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dzieci i młodziezy: podejscie zadaniowe, metoda projektu, przystanki uczenia sie, uczenie sie poprzez nauczanie (warsztaty dr P.E. Gebal).

Niedziela, 10 marzec
10:00 – 11:30 Otwarte formy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dzieci i młodziezy: podejscie zadaniowe, metoda projektu, przystanki uczenia sie, uczenie sie poprzez nauczanie (warsztaty dr P.E. Gebal).
11:30 – 11:45 cofee break
11:45 – 13:15 Sposoby rozwijania kompetencji leksykalnej uczniów (warsztaty dr hab. A Seretmy)
13:30 Uroczyste zakończenie kursu i poczęstunek.

Wiecej informacji i przyjmowanie zgłoszeñ udziału pod adresem: bozenakp@gmail.com lub telefonicznie: Ewa Kochan tel: 609.534.719, najpóźniej do dnia 1 marca.

W zgłoszeniach prosimy o podanie następujacych danych:
• imię i nazwisko,
• telefon kontaktowy,
• e-mail
• miejsce zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej
• przynaleznosc do stowarzyszenia, szkoly, miejsce nauczania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych i oczekujemy na zgłoszenia.