Inicio Rozmaitości Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

Compartir

ilwINFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 9 maja 2013r.

Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

Już po raz szósty przyznana zostanie Nagroda Lecha Wałęsy. Instytut Lecha Wałęsy zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z Polski i z zagranicy. Podczas uroczystości 29 września w Gdańsku laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz czek na 100 tys. USD.

– Pokojową rewolucją Solidarności, bez przelewu krwi, wywalczyliśmy wolność i demokrację. W czasach walki byli z nami przyjaciele z całego świata, czuliśmy ich wsparcie i solidarność. Dziś musimy symbolicznie spłacać światu dług wdzięczności, pomagając tym, których sen o wolności jeszcze się nie spełnił. Chcę w ten sposób upominać się o prawa słabszych, zapominanych i zniewolonych – mówi Prezydent Lech Wałęsa, który ustanowił w 2008 r. nagrodę swojego imienia, aby doceniać i wspierać wysiłek osób, instytucji oraz ruchów społecznych działających na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami.

– Wiemy, jak wielkim wsparciem dla Lecha Wałęsy i polskiej Solidarności była Pokojowa Nagroda Nobla przyznana w 1983 roku. Nagroda Lecha Wałęsy to także forma podziękowania za ten historyczny gest solidarności – mówi Piotr Gulczyński, Prezes Instytutu Lecha Wałęsy. – W tym roku to podziękowanie nabierze szczególnego znaczenia. Obchodzimy bowiem podwójny jubileusz – 30. rocznicy otrzymania przez Lecha Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla i 70. rocznicy urodzin Prezydenta. Ideały, które wyznaje, nie straciły na aktualności, wciąż jest symbolem solidarności, odwagi i walki o pokój – podkreśla Piotr Gulczyński.
– Wydarzenia związane z tegorocznymi jubileuszami będą okazją do refleksji nad kondycją współczesnego świata, zagrożeniami i wyzwaniami, którym trzeba sprostać, a przy tym wciąż walczyć o demokrację – zapowiada Piotr Gulczyński.

Kapituła nagrody

Nagroda zostanie przyznana już po raz szósty. Kapitule przewodniczy Prezydent Lech Wałęsa, a w jej skład wchodzą: Stanisław Szuszkiewicz – były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Bernard Kouchner – b. minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski – b. minister spraw zagranicznych RP, Emil Constantinescu – b. prezydent Rumunii, Rita Suessmuth – b. przewodnicząca Bundestagu, Mikuláš Dzurinda – b. premier Słowacji oraz Zbigniew Jagiełło – prezes PKO BP.

– Kapituła dostrzega i docenia wysiłek osób oraz instytucji, którym bliskie są prawa człowieka, idee solidarności, otwartość na poglądy innych, współpraca ponad podziałami, a co za tym idzie – umiejętność jak najszerszego propagowania tych postaw – mówi Piotr Gulczyński.

Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody – PKO Bank Polski.

Poprzednie edycje (2008-2012)

Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana pięciokrotnie. Jej laureatami byli kolejno:

• Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie;
• Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand, irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet;
• Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne;
• Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych;
• Alaksandr Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi.

VI edycja nagrody

Nagroda przyznawana jest 29 września, w dniu urodzin Lecha Wałęsy, gromadząc znamienitych gości z Polski i zagranicy. Miejscem uroczystej ceremonii jest od 2009 r. Dwór Artusa w Gdańsku. – Gdańsk jest wyjątkowym miejscem, symbolicznym dla przemian demokratycznych w Polsce. Nagroda Lecha Wałęsy jest równie wyjątkowa, pełni funkcję pomostu pomiędzy historią a przyszłością – wyjaśnia Piotr Gulczyński.

Kandydatury do VI edycji Nagrody Lecha Wałęsy można zgłaszać do 30 czerwca 2013r., listownie na adres:

Fundacja Instytut Lecha Wałęsy
Al. Jerozolimskie 11\19
00-508 Warszawa
Polska

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nagroda@ilw.org.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata,
• informacje kontaktowe,
• opis działalności kandydata,
• uzasadnienie dla przyznania nagrody.

Więcej informacji na stronie Fundacji Instytut Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl

Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski.