Inicio Polecamy List Sekretarza Stanu Pana Ministra Jana Dziedziczaka skierowany do działaczy Polonijnych.

List Sekretarza Stanu Pana Ministra Jana Dziedziczaka skierowany do działaczy Polonijnych.

Compartir

W przededniu ważnych historycznych rocznic związanych z Odrodzeniem się Państwa Polskiego zwracam się do przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich na świecie z zaproszeniem do aktywnego włączenia się w działania i inicjatywy promujące Polskę i Polaków zarówno w wymiarze historycznym – ukazującym dorobek i wkład naszych wybitnych Rodaków w rozwój cywilizacyjny świata, jak i w wymiarze wspólczesnym nakierowanym na ksztaltowanie wizerunku Polski XXI wieku- Polski otwartej, kreatywnej i jednoczesnie zakorzenionej w tradycji oraz pamięci historycznej.

Już w kolejnych miesiącach będziemy wspólnie przypominali swiatu o polskich dokonaniach i polskiej drodze ku wolnosci. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oglosił bowiem rok 2017 Rokiem wybitnych Polaków: Marszalka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, brata

Alberta Chmielowskiego, bł. o. Honorata Koźmirskiego oraz Józefa Konrada Korzeniowskiego. Jestem glęboko przekonany, że dziedzictwo tych postaci może stanowić inspirację do ukazywania obrazu Polaków jako odważnego i zdeterminowanego Narodu, dla którego wartosci wolnosciowe byly i są priorytetem. Ufam także, że przypadające w 2018 roku obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodleglości stanowić będą stosowne okazje do zbudowania trwalej narracji poswięconej polskiemu zaangażowaniu w obronę wartości wyróżniających naszą tożsamosć kulturową na tle innych: imperatyw wolności, solidarności, poszanowanie godności czlowieka i jego praw.

Wyzwania współczesnego dynamicznie zmieniającego się świata powodują, iż rośnie rola i znaczenie działań podejmowanych przez poszczególne państwa w zakresie dyplomacji publicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP niezwykle ważną rolę w tych działaniach przypisuje Polonii i Polakom na świecie, od lat trwale zaangazowanym na rzecz sprawy polskiej i promocji Polski i polskości w swoich lokalnych środowiskach. Zyjąc i dzialając poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, pełnicie Państwo swego rodzaju funkcję Ambasadorów Polskości – Obrońców dobrego imienia Polski.

Jako wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będąc odpowiedzialnym m. in. za wspólpracę z Polonią i Polakami za granicą, niejednokrotnie moglem osobiscie przekonać się o Państwa gotowości do wspierania , starej Ojczyzny. Wiem dobrze, że w tym dziele oczekujecie Pañstwo konkretnego wsparcia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało szeroki pakiet narzędzi służących realizacji priorytetów dyplomacji publicznej w 2017 roku. W pakiecie tym znajdują się gotowe wystawy, filmy, publikacje, albumy oraz prezentacje, w tym na przykład film w j. angielskim o życiu lreny Sendler, przewodnik po historii Polski 966-2016 w dziewięciu wersjach językowych, w wersji elektronicznej, wystawa , Fenomen Polskich Sprawiedliwych w siedmiu wersjach językowych oraz wiele innych cennych pozycji promocyjnych.

Bardzo zależy nam na tym, a by z narządzi tych mogła korzystać także Polonia, realizując przy współpracy z polskimi placówkami róznego rodzaju projekty z obszaru dyplomacji publicznej służące szeroko rozumianej promocji Polski, wpisujące się w nakreślone i realizowane w bieżącym roku cele promocyjne. Dlatego też zapraszam i zachęcam Państwa do podejmowania inicjatywy, rozwijania aktywności i nawiązywania współpracy z Ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polskiej gotowymi rozwinąć z Państwem na bazie istniejących narzędzi promocyjnych wspólne projekty skierowane do środowisk, w których Państwo żyjecie i działacie.

Chciałbym jednocześnie zwrócić Pañstwa uwagę na znaczenie działań rozwijanych w zakresie dyplomacji historycznej. Są one dzisiaj niezwykle potrzebne, by móc w oparciu o polską narrację historyczną współksztatować kulturę pamięci współczesnej Europy i świata. Kwestia przeciwdziałania fałszowaniu historii i zniekształcaniu prawdy historycznej, a za takie działanie uznajemy posługiwanie się w dyskursie publicznym ,wadliwymi kodami pamięci, nadal pozostaje aktualna i stanowi wyzwanie także dla polskiej dyplomacji. Przeciwdziałanie temu szkodliwemu, szkalującemu dobre imię Polski i Polaków zjawisku jest dzisiaj polska racja stanu, jest zadaniem, z którym muszą zmierzyć się nie tylko Polacy w kraju, ale także nasi Rodacy za granicą. Dlatego też bardzo liczymy na Pañstwa wzmozoną aktywność w sferze dialogu historycznego prowadzonego za granicą oraz podejmowanie działań korygujących nieprawdziwe i niewłaściwe przekazy historyczne. W działaniach tych winniśmy podkreślać zaangażowanie Polski i Polaków w obronę uniwersalnych wartości w czasie II wojny światowej oraz przypominać o cierpieniach i ofiarach, jakie naród polski poniósł w wyniku zbrodniczej działalnosci systemów totalitarnych. Ważne jest także pielęgnowanie pamięci o Polskich Sprawiedliwych i prowadzenie dialogu polsko-żydowskiego bazującego na prawdzie historycznej. Liczymy na to, że Polski głos będzie obecny w prowadzonych w Europie Zachodniej, a takze w innych regionach swiata, dyskursach publicznych. Niezwykle pomocne w dotarciu do wiedzy i informacji są portale historyczne, do korzystania z których niezwykle gorąco zachęcam. Są to m. in. portal , Polska i Polacy w II wojnie swiatowej» https://ww2.pl/pl oraz portal IPN Truth about camp www.truthaboutcamps.eu.

Jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych pragnę zapewnić, ze w działaniach i staraniach na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w swiecie i obrony dobrego imienia Polski możecie Pañstwo liczyć na bliską współpracę z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. Jestem przekonany, że wspierając Sią i działając wspólnie możemy być bardziej skuteczni w obronie dobrego imienia Polski i jej nieskazitelnego wizerunku, a nasze działania przyczynią się do budowania silnej pozycji Polski, Polaków i Polonii na świecie. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję!