Inicio List Sekretarza Stanu Pana Ministra Jana Dziedziczaka skierowany do działaczy Polonijnych. list do organizacji polonijnych_Página_1

list do organizacji polonijnych_Página_1

| www.polonia.es | potral współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej.