Inicio Rozmaitości Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce

Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce

Compartir

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół polskich za granicą.

Stanowi cześć projektu „Język polski na medal”

finansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

To już trzecia edycja konkursu „Mam talent”. W pierwszej – ogłoszonej z okazji

naszej prezydencji w Unii Europejskiej – uczniowie prezentowali swoim rówieśnikom

Polskę: jej historię, kulturę, tradycję i współczesność („Mam talent – prowadzę lekcję o

Polsce”, 2011); w drugiej – poszukiwali w okolicach swojego zamieszkania poloników i

przeprowadzali wywiady z osobami zasłużonymi dla środowiska polonijnego („Mam talent –

szukam polskich śladów”, 2012). Tegoroczne zadanie polega na odkrywaniu przez uczniów

polskich korzeni lub przedstawieniu planów, jakie wiążą ze swoimi „powrotami” do Polski.

Uczeń podczas wakacyjnego pobytu w kraju, na podstawie wywiadu

przeprowadzonego z rodzicami lub korzystając z innych źródeł zbiera informacje na temat

swojego pochodzenia: rodziny, miejscowości, regionu Polski, z którego się wywodzi. W

szkole pod kierunkiem nauczyciela, na podstawie zebranej dokumentacji, wywiadów, historii

„małej Ojczyzny”, przygotowuje prezentację.

Drugim wariantem podejścia do tematu może być przedstawienie ulubionego lub

ciekawego miejsca w Polsce, które uczeń „odkrył” dla siebie podczas pobytu w Polsce lub

które chciałby kiedyś zobaczyć. Prezentuje to miejsce i uzasadnia, dlaczego warte jest

zainteresowania.

Prezentacja będzie przedstawiona podczas zajęć w szkole polonijnej i utrwalona dla

potrzeb konkursu w formie filmowej (wideo), komputerowej lub fotograficznej z dołączonym

sprawozdaniem na piśmie w języku polskim. Do prezentacji musi być dołączona opinia

opiekującego się uczniem nauczyciela.

Przewidujemy nagrody dla uczniów i ich opiekunów-nauczycieli. Prace laureatów

opublikujemy w formie elektronicznej (na płycie DVD) i prześlemy do szkół polskich za

granicą.

Regulamin

1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).

2) W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach polonijnych lub

uczęszczająca na zajęcia języka polskiego za granicą.

3) Prezentacja ma być przedstawiona podczas lekcji w ośrodkach nauczania języka

polskiego za granicą.

4) Dokumentacja ma być przygotowana w formie elektronicznej z dołączonym

sprawozdaniem na piśmie w języku polskim i opinią nauczyciela prowadzącego;

a) może mieć formę reportażu fotograficznego, filmowego (wideo) lub prezentacji

komputerowej;

b) nie może przekraczać 900 MB (ok. 15 minut nagrania wideo);

c) musi być przesłana na płycie DVD lub w formie pliku pod adresem mailowym lub

FTP.

5) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Dla najlepszych przewidujemy

nagrody w postaci cennych książek, filmów, programów edukacyjnych i multimedialnych.

6) Dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie najlepszych prezentacji na płycie

DVD, która zostanie rozesłana do szkół polskich za granicą.

7) Prezentacje mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową pod adresem:

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

skw. Kard. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

lub elektronicznie pod adresem mailowym: fopz@neostrada.pl

bądź pod adresem FTP (który podamy po zgłoszeniu takiej potrzeby).

8) Do prezentacji należy dołączyć następujące dane:

Compartir
Artículo anteriorKonkurs Rodacy Rodakom
Artículo siguienteFestyn w Vicalvaro.