Inicio Aktualności Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Powstanie Warszawskie 1944 – 70 lat później”

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Powstanie Warszawskie 1944 – 70 lat później”

Compartir

17 kwietnia 2015 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Madrycie odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny .„Powstanie Warszawskie 1944 – 70 lat później”, zorganizowany przez szkołę w ramach projektu edukacyjnego “Młoda Polonia hiszpańska w hołdzie Kolumbom”. Patronat nad konkursem sprawowała Ambasada RP w Madrycie.

Grupowe z dyplomami

W pisemnych testach udział wzięły drużyny z trzech polskich gimnazjów uzupełniających w Hiszpanii: ze Szkolnego Punktu w Madrycie, Szkoły FORUM w Madrycie oraz Szkoły FORUM w Mostolesie, którym kibicowali przedstawiciele szkół, opiekunowie, rodzice oraz zgromadzona publiczność uczniowska.

Konkursowe zmagania uczestników obserwował z uwagą pan Konsul Krzysztof Czaplicki, a znamienite Jury w składzie – prof. Grzegorz Bąk z Uniwersytetu Complutense, prof. José María Faraldo z Wydziału Historii Uniwersytetu Complutense oraz płk Adam Krzyżanowski, attaché wojskowy Ambasady RP w Madrycie – Przewodniczący Jury, po sprawdzeniu i podliczeniu prawidłowych odpowiedzi z trzech tur pytań, ogłosiło swój werdykt. I tak

I miejsce zajęła Polska Szkoła FORUM w Mostolesie (Gabriela Jachura, Patrycja Bukielska i Krystian Kusy),

II miejsce – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie (Claudia Fornal, Klaudia Zielińska i Julia Sadowska),

III miejsce – Polska Szkoła FORUM w Madrycie (Lidia Karazja, Angelica Ozga i Konrad Ryczek).

Uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ambasadę RP w Madrycie. O atrakcyjne upominki dla drużyn zadbał również Attaszat wojskowy Ambasady oraz Instytut Polski w Madrycie.

Należy stwierdzić, że wszystkie trzy drużyny wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą o powstaniu. Wielkie dla nich brawa!

Uczestnicy oraz przybyli goście mieli okazję zapoznać się również z wystawą szkolną poświęconą powstaniu warszawskiemu, a także pogłębić wiedzę na ten temat podczas bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej przygotowanej na czas obrad Jury przez Raula, studenta profesora Faraldo (wywiady z powstańcami).

Konkurs przygotował i poprowadził mgr Ernest Kowalczyk z SPK.

 

Uczniów przygotowały mgr Ewa Baj oraz mgr Aneta Zawada. A słodki poczęstunek dla gości z zaproszonych szkół oraz Jury zapewniły mamy uczennic z drużyny Organizatora.

Relacja: M. Małaśnicka

Zdjęcia: J. Ozga