Inicio Forum Nie żyje Małgorzata Florek, wieloletnia nauczycielka Polonijnych szkół FORUM.

Nie żyje Małgorzata Florek, wieloletnia nauczycielka Polonijnych szkół FORUM.

Compartir
W sobotę zmarła Małgorzata Florek, wieloletni wychowawca i nauczyciel języka polskiego. Ze szkołami Forum powiązana od 1995.

Sin título

W 1995 r. wstąpiła do Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum” rozpoczynając pracę nauczyciela Polskiej Szkoły „Forum” w Madrycie. W 1997 r. została wybrana do Zarządu Stowarzyszenia „Forum” obejmując funkcję Pełnomocnika d/s Oświaty. Czynnie współdziała w organizowaniu Kursów Metodycznych dla nauczycieli polonijnych z terenu całej Hiszpanii. W 2003 r. została pierwszym Dyrektorem Polskiej Szkoły Forum w Móstoles, którą to funkcję pełniła do 2007 r.

28.11.2014. Pan Ambasador Tomasz Arabski wreczył Malgorzacie Florek najwyzsze odznaczenie Minista Edukacji Narodowej „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za czaloksztalt dzialalnosci pedagogicznej i spolecznej w srodowiku polonii hiszpanskiej.

Małgorzata Florek zamieszkuje w Hiszpanii w 1992 roku.

W 1995 r wstąpiła do Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum. W tym samym roku podjęła się społecznie i wielką satysfakcją funkcji nauczyciela Sobotniej Szkoły (pózniejsza społeczna Polska Szkoła Forum w Madrycie). W roku 1997r. została wybrana do Zarzadu Forum. Obejmując funkcję Pełnomocnika d/s Oświaty, ktorego zadaniem było nadzorowanie pracy dyrektora i Rady Szkoły, zapewnienie lokalu do prowadzenia zajęć, materiałów i pomocy naukowych i szkoleń dla nauczycieli. Czynnie wspołdziałała w organizowaniu Kursów Metodycznych dla nauczycieli polonijnych z terenu całej Hiszpanii. W roku 2003 zostaje pierwszym Dyrektorem Polskiej Szkoły Forum w Mostolesie i funkcje tę pełni do roku 2007. Pozyskując dla niej możliwość użytkowania w soboty instalacje publicznej szkoły hiszpańskiej w centrum miasta Mostoles. Spowodowało to bardzo duży napływ  uczniów z południowej strefy Madrytu, którzy do tej pory mieli utrudniny dostęp do tego typu edukacji. Aktualnie szkoła ta liczy ok. 90-cioro uczniów.

Z inicjatywy Małgorzty Florek i w ścisłej współpracy z rodzicami i dziećmi został stworzony teatrzyk szkolny, przygotowywano różnorodne spektakle, obchody różnych rocznic, porowadzono edycje gazetki szkolnej, różnego typu warsztaty i konkursy podporządkowując zajęcia głównemu celowi szkoły tzn. nauki języka polskiego i poszerzaniu znajomości kultury polskiej.

Podczas całego okresu swojej działaności wykazała się wielką dbałością o rozwój powierzonej jej placówki oraz o to aby dzieci chętnie do niej przychodziły. Jako dyrektor bardzo uważnie dobierała wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (voluntariuszy). W okresie swojej działalności zainicjowała tworzenie biblioteki szkolnej która obecnie liczy już ok. 2.000 pozycji.  

Małgorzata Florek jako dyrektor szkoły dbała o to aby wszelkie święta i uroczystości polskie mialy odzwierciedlenie w szkolnej działałności edukacyjnej. Dzieci czynnie uczestniczyły w różnego rodzaju akademiach tematycznych im poświęconych. Szkoła nadal kultywuje nasze polskie tradycje w postaci Jasełek, Wigilii, Wielkonocy, itp.

Bardzo dobrze układała się współpraca szkoły z rodzicami, mobilizując ich do współdziałania we wszyskich uroczystosciach szkolnych.

 

Uczniowie, ich rodzice, przyjaciele z Forum i madryckie srodowisko polonijne nigdy Cie nie zapomnna.

Odpoczywaj w spokoju.