Inicio Oferty pracy

Oferty pracy

Przedstawiciel Yapoga.com

Yapoga.com to firma tworząca międzynarodową wyszukiwarkę internetową, targi międzynarodowe, międzynarodowe czasopisma branżowe i rankingi produktów (wszystkie w trakcie realizacji). Nasz unikalny projekt – w skali globalnej – wdrożenie rankingów internetowych: tzw YapogaRank. Mamy już zebrane 32000000 internetowych z całego świata. Nasze systemy są wyświetlane w 38 językach.

W tej chwili szukamy przedstawicieli w Yapoga.com we wszystkich krajach świata.

Stanowisko: Przedstawiciel Yapoga.com

 Opis stanowiska:

1. Utrzymywanie kontaktów z firmami w kraju

2. Udział w globalnej promocji wszystkich działań Yapoga.com

3. Reprezentacja Yapoga.com

 Wymagania:

1. Komunikatywna znajomość języka angielskiego (w piśmie i czytanie)

2. Odpowiedzialność za zakres działalności

3. Podpisanie oświadczenia o poufności danych

4. Trzymanie się terminów

 

Oferujemy:

1. Stałą współpracę

2. Prowizję do 30%

3. Szansę na własny rozwój i zyskanie doświadczenia

4. Udział w międzynarodowym konsorcjum

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie swoich ofert na adres:

marta.scibisz @ yapoga.info

 

Yapoga.com is an international web search engine, a system of international fairs, international trade magazines and product rankings (all in the process of implementation). Our unique project – on a global scale – is the implementation of website rankings: so called YapogaRank. We have already collected 32 million websites from all over the world. Our systems are displayed in 38 languages.

 At the moment we are looking for representatives for Yapoga.com in all countries of the world.

 Position: Yapoga.com Representative

 Job description:

 

  1. Maintaining contacts with companies in your country
  2. Participating in global promotion of all Yapoga.com activities
  3. Representing Yapoga.com

 Requirements:

 

  1. Communicative knowledge of English (in writing and reading)
  2. Responsibility for your scope of activities
  3. Signing a statement of data confidentiality
  4. Sticking to deadlines
  5. Being ready to start your own company

 We offer:

1. Steady cooperation

2. Commission up to 30%

3. Chance for self-development and gaining experience

4. Participation in an international consortium

 

Candidates are requested to send their offers to the following address:  marta.scibisz@yapoga.info