Inicio Poland First to Fight

Poland First to Fight

logolimpioStowarzyszenie Poland First to Fight powstalo w dniu 10 sierpnia 2008 r., kiedy Alberto Trujillo wziął udział w historycznym wydarzeniu Rekreacji Ariete 2008 (La Coruña) w mundurze 10. Pułku Dragonów polskiej 1 Dywizji Pancernej.

Kulturalne Stowarzyszenie Historyczne Poland First to Fight ma na celu promowanie i rozpowszechnianie historii w kulturze narodu polskiego w okresie od uzyskania niepodległości w 1919 r. do końca II wojny światowej w 1945 roku.

http://www.polandfirsttofight.com