Inicio «Polonia Médica»

«Polonia Médica»

Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Personelu Sanitarnego w Hiszpanii «Polonia Médica»
Asociación de Médicos Polacos y Personal Sanitario Polaco en España «Polonia Médica»
c/ Las Norias, 1-2B
30009 Murcia
Tel./fax: +34 968 641 211
Prezes: Jorge Matias  Zieleniewski Radziejowski
E-mail: poloniamedica@ono.com