Inicio Forum Polska Szkoła Forum Zaprasza na Warsztaty „Nasza Czytająca Szkoła”

Polska Szkoła Forum Zaprasza na Warsztaty „Nasza Czytająca Szkoła”

Compartir

Warsztaty „Nasza Czytająca Szkoła”

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, Polskia Szkola Forum im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Madrycie, serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli polonijnych na

warsztaty metodyczne na temat głośnego czytania dzieciom pt. „Nasza Czytająca Szkoła”.

Warsztaty (bezplatne) odbędą się 12 października 2014 r, od godz. 11.00 do 13.00 w budynku

szkolnyn przy ul. Celanova 2.

Bedzie to doskonała okazja do:

– zapoznania się z ideą programów Fundacji ABC XXI „Czytające Szkoły” i „Czytające

Przedszkola”;

– przyjrzenia się wskazówkom dotyczącym głośnego czytania w szkołach;

– dyskusji o ewentualnych problemach przy wdrażaniu głośnego czytania, wynikających ze

specyfiki nauczania polonijnego;

– wypracowania metod odpowiadających profilowi naszych szkół i poszczególnych

przedziałów wiekowych.

Podczas spotkania będzie można również zapoznać się z pozycjami nagrodzonymi w III

edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i

młodzieży.

Zapraszamy serdecznie,

Katarzyna Ostrówka

dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie;

koordynatorki programu „Cała Polonia Czyta Dzieciom” – Magdalena Dębowska, Łucja

Bachulska