Inicio APPEMIC

APPEMIC

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Wychowania Wielojęzycznego i Międzykulturowego w Kantabrii
Prezes: Katarzyna Białkowska
c/ San Martín- 7- 2 izda
39004 Santander
email: hola@appemic.org  lub  appemic@gmail.com
web: www.appemic.org
facebook: www.facebook.com/appemic/
Tel: +34 685221131