Compartir

W dniach 21-23\10\2016 Warszawa gościła redaktorów Mediów Polonijnych z całej Europy. 
Organizatorem Forum było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji; spotkanie współorganizowali Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.
Redakcja portalu polonia.es wzięła udział w forum po raz pierwszy.

 

Wicemarszałek Senatu Maria Koc podczas inauguracji Forum podkreśliła, że media polonijne dla Polaków za granicą pełnią rolę nie tylko informacyjną, ale także promują polską kulturę i pomagają podtrzymać bliskie relacje z krajem. Dodała, że Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest również okazją do rozmowy o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoją dzisiaj media polonijne. Senat to najlepsze miejsce na spotkanie dziennikarzy polonijnych podkreśliła wicemarszałek Maria Koc podczas inauguracji Forum. Podziękowała przybyłym dziennikarzom i redaktorom za to, że piszą w języku polskim, że informują, promują Polskę w świecie i budują relacje między Polakami poza granicami, a także z Polską

W liście odczytanym przez Wicemarszałek Senatu Marię Koc do uczestników Forum marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył m.in: „…To trzeci zjazd przedstawicieli redakcji mediów polonijnych w Europie, ale pierwszy organizowany w kraju. Cieszę się z tych spotkań, jestem przekonany, że budują one solidną płaszczyznę współpracy i prezentacji środowisk polonijnych w europejskiej przestrzeni informacyjnej. Dzisiejsze spotkanie w izbie wyższej wpisuje się w tradycję rozmów w Senacie, dzielenia się refleksją o sukcesach i problemach naszych Rodaków zamieszkałych poza granicami, niekiedy gorących dyskusji. Senat  dostrzega konieczność wspierania mediów polonijnych. Widzimy także potrzebę wzmocnienia ich misji, realizującej się poprzez: budowę i umacnianie więzi między Polakami żyjącymi za granicą z Macierzą, promocję godnego wizerunku Polski za granicą, aktywizację środowisk polonijnych, prezentację i promocję Polski…”. Marszałek podziękował za uczestnictwo w tym spotkaniu i wyraził nadzieję,  że przyczyni się ono do rozwoju kontaktów pomiędzy redakcjami, co przyniesie wszechstronny rozwój mediów polonijnych. Marszałek Senatu  w dniach 20 – 21 października 2016 r. uczestniczył w XVII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy które odbyło się w Bernie więc był nieobecny.

Pani Senator Janina Sagatowska przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Wskazała,  że Senat przede wszystkim wsłuchuje się w głos Polonii. Zaznaczyła, że jednym z priorytetów jest wspieranie mediów polonijnych. Podkreśliła, że celem i modelem opieki nad Polonią jest wypracowanie dialogu z Polonią i Polakami za granicą. Zapewniła, że senacka Komisja Spraw Emigracji koncentruje się „nad tym co łączy, a nie dzieli” i pomoc przyznaje ponad  podziałami politycznymi.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski powiedział, że wielką wartością jest to, że Senat wsłuchuje się w głos Polonii. Podziękował, za to, że „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem tego wydarzenia, bo „to oznacza, że cieszy się zaufaniem mediów, a zaufanie  to ważna rzecz”. Według L. Komołowskiego wartością mediów polonijnych jest to, że nie muszą gonić za sensacją, tylko mogą się koncentrować na rzetelności i jakości tego, co robią, a także na budowie wspólnoty.

Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak odpowiedzialny za współpracę z Polonią w resorcie w liście odczytanym na początku Forum podkreślił, że działalność mediów polonijnych jest niezwykle ważna także dla kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie.
“Jesteście państwo naszym bliskim partnerem i sojusznikiem w działaniach podejmowanych na rzecz osiągnięcia korzystnych zmian w postrzeganiu Polaków, szczególnie w krajach migracji zarobkowej. Pełniąc pośrednią rolę ambasadorów polskości tworzycie na co dzień mosty porozumienia i współpracy ze społecznością lokalną” – zaznaczył Dziedziczak.

Podczas spotkania inauguracyjnego byli również obecni Senatorzy; Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz,  Senator Barbara Borys Damięcka , Artur Warzocha, Maciej Łuczak i Andrzej Pająk.

Inicjatorka forów prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Teresa Syngarek podkreśliła, że zainteresowanie dziennikarzy uczestnictwem w tych spotkaniach co roku wzrasta. Pierwsze dwa fora odbyły się w Szwecji. Na pierwsze przybyli przedstawiciele 24 redakcji, na drugie – 45 redakcji, a na obecne spotkanie ponad 50 redakcji. Jej zdaniem świadczy to o potrzebie organizowania takich spotkań i o potrzebie współpracy dziennikarzy polonijnych. Zaznaczyła, że media polonijne działają na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej i zachowania związków z macierzą. Koncentrują się na budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie, aktywizacji i integracji środowisk polonijnych w krajach zamieszkania.
Forum po raz pierwszy zorganizowane zostało w Polsce. Poprzednie spotkania odbywały się w Szwecji.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które jest inicjatorem i organizatorem Forum, mówiła, że Forum ma na celu integrację redakcji mediów polonijnych działających w Europie.
“W zeszłym roku wyraziliśmy potrzebę, by media polonijne miały jedną wspólną platformę, portal, do którego wszystkie media polonijne mogły się podłączyć”. Portal powstał i w sobotę rozpocznie się rejestracja mediów, które będą mogły na platformie wymieniać się materiałami i współpracować.
“W tamtym roku mówiliśmy też o tym, jak ważne jest, by media polonijne stawały się dwujęzyczne, widzimy że ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią części redakcji”. W jej ocenie dzięki tworzeniu informacji nie tylko w języku polskim, lecz również w języku kraju, w którym działają, media polonijne mogą stać się ambasadorem Polski.

W sobotę w Pułtusku, gdzie kontynuowane były rozmowy, odbyly się także warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia portali oraz blogów. Odbyły się panele zatytułowane: “Formy integracji środowisk polonijnych”, “Dialog pomiędzy mediami polonijnymi”, “Przyszłość mediów polonijnych”, a także spotkanie poświęcone współpracy Polskiej Agencji Prasowej z mediami polonijnymi.
Wymiana doświadczeń i dyskusja o współczesnych wyzwaniach stojących przed mediami – na te m.in. tematy rozmawiali przedstawiciele 52 redakcji mediów polonijnych działających w Europie. Podczas Forum przedstawiciele mediów zajmujących się relacjonowaniem spraw Polonii i Polaków za granicą wymienili poglądy m.in. na temat przyszłości mediów polonijnych i nowych form działania mediów. Rozpoczęła się także rejestracja mediów na platformie mediapolonijne.net, która ma za zadanie integrację i wymianę informacji pomiędzy redakcjami.

Podczas prowadzonych warsztatów przybyli również reprezentanci Polskiej Agencji Prasowej Pani Monika Wiśniewska Kierownik Centrum rozwoju która przybliżyła wszystkim uczestnikom forum jak wygląda praca w zespole agencji i jakimi technikami publikowania na portalu PAP się posługują. Uczestników odwiedził również Prezes PAP Pan Artur Dmochowski, wyraził wielkie zadowolenie tym spotkaniem i zaprosił wszystkich do podjęcia współpracy z PAP.

W sobotni wieczór przed koncertem kulminacyjnym uczestników forum odwiedził Pan Minister Henryk Kowalczyk który skierował do wszystkich ciepłe słowa i podziękował wszystkim za pracę i poświęcenie jakie angażują w informowanie o wydarzeniach Polaków poza granicami kraju i pomoc jaką im świadczą.

Redakcja portalu Polonia.es dziękuję serdecznie organizatorom za szansę udziału w forum.
Dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie nas do tej wspanialej rodziny Redakcji Mediów Polonijnych. Poznaliśmy wiele wspaniałych przyjaciół. No i przede wszystkim wyjeżdżamy z ogromnym doświadczeniem technicznym jak również intelektualnym które będziemy stosować w redagowaniu naszych artykułów i polepszeniu techniki wizerunku naszego portalu.
Tomasz Wiśniewski

 

Przedstawiamy wszystkich  obecnych podczas Foru Mediów Polonijnych