Inicio Dyskobol Sportowy smak wakacji.

Sportowy smak wakacji.

Compartir

Osoba która wymysliła wakacje powinna otrzymać medal z najszlachetniejszego  kruszcu /o medalach będzie mowa w dalszej części tego artykułu/. Niestety, z własnej woli i na własne życzenie ten wspaniały czas wypoczynku w tym roku nie dotyczył mojej osoby. Od końca lipca do połowy sierpnia postanowiłem uczestniczyć w ważnych wydarzeniach utrzymanych w klimacie sportowym a związanych pośrednio – jako jeden z  przedstawicieli Hiszpanii w obradach Sejmiku Działaczy Ruchu Olimpijskiego PKOL w Gizycku jak również bezpośrednio jako jeden z zawodników uczestniczących w Letnich Polonijnych Igrzyskach – Kielce  2013. Postaram się naszym czytelnikom zrelacjonować te dwie ciekawe choć budzące pewne refleksjie imprezy.

image002

Promocja idei  Olimpijskiej wśród Polonii Świata

W dniach 27 lipca do 2 sierpnia 2013 roku w Gizycku trwał XXII Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl . Jak sama nazwa sugeruje było to spotkanie polonusów mieszkających w krajach całego świata i zajmujących się promowaniem idei Olimpijskiej. Do Giżycka zjechało się ponad 70 osób z 14 krajów z całego świata.  Polonię w Hiszpanii jak również działalność sportową o wydzwięku olimpijskim reprezentował  po raz pierwszy  Klub Olimpijczyka Polonii w Hiszpanii „Dyskobol”.

W sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie XXII Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego. Gości oraz uczestników przywitał Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl, Pan amb. dr. Witold Rybczyński. Przemawiali m.in. Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Pani Irena Szewińska, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Emigracji i Współpracy z Polonią i Polakami na Świecie, senator Pan Andrzej Person, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Pan Wojciech Ziemniak, Sekretarz Generalny PKOl, Pan Adam Krzesiński, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Anna Wasilewska, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego, Pan Zbigniew Stosio, Zastępca Burmistrza Giżycka, Pan Paweł Czacharowski oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, Pani Emilia Kaczmarek.

Oczywiście PKOL przygotował wiele ciekawych ofert takich jak otwarcie galerii olimpijskiej – fotogramów z Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz wystawy historycznej zat. „Wiek Sportu Polonijnego”, która od tej chwili jest dostępna dla wszystkich odwiedzających Ośrodek. Od godzin porannych uczestnicy Sejmiku brali udział w spotkaniach, naradach i tyematycznych prezentacjach związanych z dorobkiem PKOL.
Dzień podsumowano „Wieczorem Olimpijskim” – spotkaniem z medalistami olimpijskimi przy grillu w rytmie szant.
Poniedziałkowe obrady plenarne rozpoczęły się wystąpieniem Sekretarza Generalnego PKOl, Pana Adama Krzesińskiego, który omówił działalność PKOl w obecnej kadencji oraz planowane międzynarodowe imprezy sportowe rangi

Mistrzowskiej w Polsce. Następnie odbyła się premiera filmu zrealizowanego przez TV Polonia „Polonijne Centrum Olimpijskie – Londyn 2012”.
Popołudnie uczestnicy Sejmiku spędzili zwiedzając najciekawsze miejsca Giżycka m.in. Twierdzę Boyen oraz udali się w rejs Szlakiem Łabędzim.
Wtorkowe obrady plenarne zostały zainaugurowane spotkaniem z Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Emigracji i Współpracy z Polonią i Polakami na Świecie, senatorem Panem Andrzejem Personem. Następnie głos oddano przedstawicielom środowisk polonijnych.  Z ogromna ciekawością czekałem na prezentacje przedstawicieli Polonii z poszczególnych krajów i ku memu zdziwieniu przynajmniej połowa wystąpień nie miała prawie nic wspólnego z nakreśloną ideą Sejmiku Olimpijskiego PKOL. Z mieszanym uczuciem przysłuchiwałem się „opowieściom” przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń Polonijnych o tym co się nie udaje, czego nie można zrobić a w tych wypowiedziach trudno było się doszukać głębszego sensu.

Środa była zadedykowana tylko jednemu wydarzeniu. Na jez. Roś koło Pisza (Marina Wrota Mazur) odbyły się I Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie pod patronatem Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego. Załogi (21) musiały opłynąć boje (wyścigi) w wyznaczonym czasie. Niestety nie mogłem uczestniczyć w tych regatach ponieważ organizator nie przewidział jachtu przystosowanego dla załogi jednoosobowej

W czwartek podsumowano XXII Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego m.in. omówieniem i przyjęciem wniosków Komisji Apelu i Uchwał przez uczestników.
Zakończenie Sejmiku nastąpiło podczas uroczystej kolacji w tawernie „Czarny Łabędź” w Rydzewie, podczas której nagrodzono zwycięzców środowych regat.

W tym miejscu najwyższe słowa uznania należą się Panu Adamowi Pietroń dyrektorowi PKOL który z żelazną konsekwencją i ogromną dozą dyplomacji  przeprowadził wesołą gromadkę Działaczy Polonijnych przez zawiłe labirynty programu jaki obowiązywał podczas Sejmiku.

Co mnie pozostało – miłe znajomości, adresy e-mailowe do wszystkich uczestników Sejmiku i co najistotniejsze to pewne pozytywne i obiecujące uzgodnienia z kierownictwem PKOL.

W piątek część uczestników Sejmiku, opuszczając COS-OPO w Giżycku udała się do Kielc na XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.

                                                                                                                                       Tekst  i  foto – Tadeusz Grygajtis