Inicio Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie

SKKP

 

Associació Cultural Catalanopolonesa
(Stowarzyszenie Kulturalne Katalonsko-Polskie)

c/Girona, 53 Planta Baja / Despacho A

08009 Barcelona

Tel. 625634087

E-mail: punktbcn@gmail.com / catalunya_polonia@yahoo.es

 

Stowarzyszenie Katalońsko-Polskie w Barcelonie jest organizacją non profit, założoną w 2000 roku przez Polaków rezydujących w Katalonii. Głównym celem organizacji od momentu jej założenia jest promocja wymiany kulturalnej, społecznej i gospodarczej pomiędzy Polską i Katalonią oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Katalonii i całej Hiszpanii

L’Associació Catalanopolonesa de Barcelona és una organització sense ànim de lucre fundada a l’any 2000 per els polonesos residents a Catalunya. L’objectiu principal de l’organització des de la seva creació ha sigut promoure l’intercanvi cultural, social i econòmic entre Polònia i Catalunya, i actuar per preservar la bona imatge de Polònia i dels polonesos a Catalunya i a tota Espanya.

Zakres działalności i usługi / Oferta d’activitats i serveis
– organizacja seminariów i spotkań biznesowo – naukowych / organització de seminaris i trobades de negocis i científiques
– kursy języka polskiego / cursos de la llengua polonesa
– tłumaczenia; polski – hiszpański – kataloński – angielski / traducció; polonès – espanyol – català – anglès
– uslugi turystyczne; uslugi przewodnickie w jezyku polskim po Barcelonie i okolicach / serveis turisme; serveis de guia turistic en la llengua polonesa per Barcelona i voltants(punktbcn@gmail.com / 0034625634087)
– usługi turystyczne; organizacja pobytów w Barcelonie i okolicach, uroczystości / serveis turisme; organització d’ estades a Barcelona i voltants, celebracions (punktbcn@gmail.com / 0034625634087)
– kojarzenie i internacjonalizacja partnerów ze świata nauki i biznesu / reunir i internacionalitzar els socis de l’ambit de la ciència i els negocis
– uczestniczenie w projektach związanych z transferem technologii / participar en els projectes relacionats amb la transfèrencia de tecnologies
– organizacja wystaw i eventów – łączenie świata biznesu i sztuki / organitzar exposicions i esdeveniments: unir l’àmbit de negocis amb l’art
– praktyki studenckie i zawodowe / pràctiques universitàries i professionals (miejsca na praktyki są wyczerpane; wznowimy dzialaność w nowym roku akademickim / Les places per fer pràctiques ja han estat assignades. Convocarem noves places l’any acadèmic vinent. / All vacancies for the traineeship have been assigned. We will make new selections on the next academic year)