Inicio Stowarzyszenie Polaków na Majorce

Stowarzyszenie Polaków na Majorce

Stowarzyszenie Polaków na Majorce zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Rządu Wysp Balearów dnia 25 kwietnia 2001 pod numerem 4238.

Cele działalności Stowarzyszenia:

 

  • nawiązywanie kontaktów i przyjaźni między Polakami mieszkającymi lub przebywającymi na terenie wyspy i jej mieszkańcami
  • dbanie o dobre imię Polski i Polaków
  • wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycję
  • rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków oraz ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra
  • współpraca z tutejszymi władzami, instytucjami oraz organizacjami w kraj
  • zainteresowanie tutejszych mediów w celu łatwiejszego przepływu informacji pomiędzy Polakami, jak również rodowitymi mieszkańcami Majorki.

 

Siedziba Stowarzyszenia Polakow na Majorce:
Stowarzyszenie posiada siedzibę w Palma de Mallorca , Prowincja Baleary, Hiszpania  z adresem:
07015 San Augustin
Pl. Santa Monica, 6.

Telefon kontaktowy : 639 967 701

E- mail: info@poloniamallorca.pl
http://poloniamallorca.pl

Obecny prezes: Barbara Walus